Lyriikan kirjoittaminen II, 5 op, 2023-2024

Aika: 12.4.-8.5.2023 ma ja ke klo 17.00–19.30

Sisältö: Kurssilla tarkastellaan lyriikan perinteen synnyttämien erilaisten runomuotojen kulttuurisia, rakenteellisia ja kielellisiä lähtökohtia ja ominaispiirteitä. Kurssilla luetaan ja analysoidaan julkaistua lyriikkaa. Kurssilla kirjoitetaan omia runoja, saadaan ja annetaan palautetta.

Tavoite: Harjoitustehtävinä kirjoitetaan mm. tyylillisiä mukaelmia pohjateksteistä ja useita omia tekstejä sekä opitaan lukemalla julkaistuja tekstejä ja artikkeleita runouden teoriaa ja näkökulmia kyseiseen kirjoittamisen lajiin.

Suoritustapa: Luennot 24 t, kirjallisuuden lukeminen sekä harjoitukset analyyseineen ja lukupäiväkirja portfoliossa.

Kirjallisuus: 
- Tommi Parkko: Intohimoa ja millimetripaperia
- Oi runous - Romantiikan ja modernismin runouskäsityksiä. Toim. Tuula Hökkä
- Menetelmällisen kirjallisuuden antologia. Toim. Teemu Ikonen

Arviointi: 0-5

Kuuluu kokonaisuuteen: