Luova tietokirjoittaminen, 5 op, 2023-2024 VALINNAINEN

Aika: tammi-helmikuu 2024

Sisältö: Kurssi suoritetaan osallistumalla luentoihin ja kirjoittamisen taitoa vahvistaviin harjoitusryhmätapaamisiin sekä vertaisryhmätyöskentelyyn ja palauttamalla kirjalliset harjoitustyöt.

Tavoite: Päätavoitteena on, että opiskelijan valmiudet tuottaa pidempiä tietotekstikokonaisuuksia tai tietokirjoja oman asiantuntijuuden alueelta vahvistuvat.

  • - aiheen valinnan ja rajaamisen merkityksen ymmärtäminen
  • - tietokirjoittamisen kenttään tutustuminen
  • - pitkän tietotekstin tai tietokirjan käsikirjoituksen kokonaisuuden ja rakenteen hahmottaminen
  • - selkeän, tehokkaan ja lukijaystävällisen kirjallisen ilmaisun oppiminen
  • - kerrontatapojen vaihtoehtojen oivaltaminen
  • - fiktion ilmaisukeinojen käytön oppiminen tietotekstissä faktassa pysyen
  • - oman tekstin ja ilmaisun kriittisen tarkastelun kehittyminen

Lisätiedot: Tämä jakso (5 op) on osa kokonaisuutta Kirjoittamisen erityisalat (15 op), jossa opiskelija perehtyy teorian ja käytännön sovellusten kautta yhteen kirjallisen kulttuurin lajityypeistä ja toimintaulottuvuuksista.

Kirjallisuus:
Tietokirjailijan kirja. Raevaara & Strellman (Docendo 2019)
Kertomuksen keinoin (Gaudeamus 2020), toimi. Virtanen, Hiidenmaa & Nummi

Arviointi: 0-5

Kuuluu kokonaisuuteen: