Kirjoittamisen ulottuvuudet ja toiminta kentällä, 5 op, 2023-2024 VALINNAINEN

Aika: suoritetaan ajalla 1.1.-30.6.2024

Sisältö: Ole aktiivinen toimija. Julkaise. Harjoittele. Tiedota. Ohjaa sanataidetta. Ole mukana kirjallisuustapahtuman järjestämisessä. Opiskelija asettaa oman kiinnostuksensa mukaan tavoitteet ja valitsee suoritustavat.

Tavoite: Opintojakson tarkoituksena on vahvistaa opiskelijan valmiutta aktiiviseen toimintaan kirjoittamisen kentällä.

Suoritustapa: Itsenäinen työskentely.

Lisätiedot: Tämä jakso (5 op) on osa kokonaisuutta Kirjoittamisen erityisalat (15 op), jossa opiskelija perehtyy teorian ja käytännön sovellusten kautta yhteen kirjallisen kulttuurin lajityypeistä ja toimintaulottuvuuksista.

Kirjallisuus: ilmoitetaan myöhemmin

Arviointi: 0-5

Kuuluu kokonaisuuteen: