Draaman kirjoittaminen II, 5 op, 2023-2024

Aika: 4. - 27.9.2023 ma ja ke klo 17.00–19.30

Sisältö: Kurssilla tutustutaan luentojen, tekstianalyysien ja kirjoitusharjoitusten kautta draamakirjoittamisen tekniikoihin.

Tavoite: Kurssin kuluessa kirjoitetaan pienoisnäytelmä ja testataan kirjoitettua tekstiä myös käytännössä. Kurssin kuluessa luetaan teos tai artikkeleita, jotka syventävät ja laajentavat opiskelijan käsitystä draamasta lajina ja tuovat esiin lajin monimuotoisuuden.

Suoritustapa: Luennot 24 t, harjoitukset, pienoisnäytelmä sekä lukupäiväkirja oppimisportfoliossa.

Kirjallisuus: ilmoitetaan myöhemmin

Arviointi: 0-5

Kuuluu kokonaisuuteen: