Tekijänoikeudet ja sopimukset luovilla aloilla, 2 op

Aika: 14.3.–4.4.2023 tiistaisin klo 17.00–19.30, reaaliaikaiset etäoppitunnit

Sisältö: Opintojaksolla käsitellään luovalle alalle keskeisiä tekijänoikeuksiin ja sopimuksiin liittyviä aiheita. Kurssilla tutustutaan immateriaalioikeuksia valvovien tahojen toimintakenttään. Käsitellään tekijänoikeutta koskevien sopimusten keskeisiä osa-alueita erityisesti taidealoilla työskentelevien näkökulmasta.

Suoritustapa: Osallistuminen luennoille ja caset (12 t), kirjalliset tehtävät

Kurssimaksu 90 € sisältää myös Taideyliopiston maksun.