Tekijänoikeudet ja sopimukset luovilla aloilla, 2 op, lv. 2023-24

Aika: 12.3.–2.4.2024 ti klo 17.00–19.30
(reaaliaikaiset etäoppitunnit)

Sisältö: Opintojaksolla käsitellään luovalle alalle keskeisiä tekijänoikeuksiin ja sopimuksiin liittyviä aiheita. Kurssilla tutustutaan immateriaalioikeuksia valvovien tahojen toimintakenttään. Käsitellään tekijänoikeutta koskevien sopimusten keskeisiä osa-alueita erityisesti taidealoilla työskentelevien näkökulmasta.

Suoritustapa: Osallistuminen (80 %) luennoille ja caset (12 t), kirjalliset tehtävät

Kurssimaksu 100 € sisältää myös Taideyliopiston maksun. Ilmoittautuminen yksittäisille opintojaksoille avataan elokuussa, jos opintokokonaisuudessa on tilaa.

Korvaavuus: X-T6-04, 5 op (TaiY)