Luovan liiketoiminnan opintokokonaisuus, 20 op, lv. 2023-24

Luovan liiketoiminnan opintokokonaisuus järjestetään Taideyliopiston opintovaatimusten mukaan (korvaavuus: X-T6-00, 20 op).

Luovan liiketoiminnan opintokokonaisuus antaa perustiedot luovan alan liiketoiminnasta ja sen keskeisistä osa-alueista, kuten sponsoroinnista, markkinoinnista, yritysyhteistyöstä ja tekijänoikeuslainsäädännöstä. Tavoitteena on tukea luovalla alalla toimivien ja sitä opiskelevien työelämävalmiuksia sekä antaa työkaluja oman osaamisprofiilin muodostamiseen liiketoiminnan ja yrittäjyyden näkökulmasta. 

Opintokokonaisuus on laajuudeltaan 20 op ja siihen sisältyy viisi kurssia (linkit kurssien tietoihin alempana). Kunkin kurssin aikataulutiedot on kerrottu tarkemmin kurssin kuvauksessa. Kursseille voi ilmoittautua myös yksittäin, mikäli opintoihin jää paikkoja vapaaksi.