Luovan alan liiketoiminta ja yrittäjyys, 5 op

Aika: Reaaliaikaiset etäoppitunnit
to 15.9. klo 16.30-19.40
to 22.9. klo 16.30-19.40
to 29.9. klo 16.30-19.40
la 1.10. klo 10-15.15
to 6.10. klo 16.30-19.40
to 20.10. klo 16.30-19.40

Sisältö: Kurssilla lähestytään luovaa liiketoimintaa ja yrittäjämäistä toimintatapaa käytännönläheisesti, esimerkiksi pienten työpajojen avulla. Pyritään kirkastamaan opiskelijan omaan ammatti-identiteettiin liittyviä arvoja ja työhön liittyvien käsityksiä ja tavoitteita sekä tunnistamaan oma osaaminen ja sen hyödyntäminen työelämässä. Pohditaan myös mitä haasteita ja mahdollisuuksia luovan alan yrittäminen tarjoaa sekä tarkastellaan omia työelämämahdollisuuksia tuotteistamisen ja uramuotoilun avulla.

Suoritustapa: Osallistuminen luennoille ja caset (24 oppituntia), kirjalliset tehtävät

Kurssimaksu 140 € sisältää myös Taideyliopiston maksun.