Luovan alan liiketoiminnan suunnittelu ja markkinointi 5 op, lv. 2023-24

Aika: Reaaliaikaiset etäoppitunnit 24.10.–5.12. ti klo 17.00–20.15.
Huom. ei opetusta 31.10.

Sisältö: Kurssilla käsitellään keskeisiä liiketoiminnan suunnittelun ja markkinoinnin perustason käsitteitä erityisesti luovan liiketoiminnan näkökulmasta. Tutustutaan liiketoimintasuunnitelman laatimiseen ja markkinoinnin keskeisiin keinoihin. Opintojaksolla luennoi opintojakson opettaja sekä muita asiantuntijoita.

Suoritustapa: Osallistuminen (80 %) luennoille ja caset (24 t), kirjalliset tehtävät

Kurssimaksu 150 € sisältää myös Taideyliopiston maksun. Ilmoittautuminen yksittäisille opintojaksoille avataan elokuussa, jos opintokokonaisuudessa on tilaa.

Korvaavuus: X-T6-02, 5 op (TaiY)