Ennakkotietoa: Luovan liiketoiminnan opintokokonaisuus, 20 op, lv. 2024-25

Suunnitteilla lukuvuodelle 2024-25: Luovan liiketoiminnan opintokokonaisuus, 20 op, joka järjestetään Taideyliopiston opintovaatimusten mukaan. 

Luovan liiketoiminnan opintokokonaisuus antaa perustiedot luovan alan liiketoiminnasta ja sen keskeisistä osa-alueista, kuten sponsoroinnista, markkinoinnista, yritysyhteistyöstä ja tekijänoikeuslainsäädännöstä. Tavoitteena on tukea luovalla alalla toimivien ja sitä opiskelevien työelämävalmiuksia sekä antaa työkaluja oman osaamisprofiilin muodostamiseen liiketoiminnan ja yrittäjyyden näkökulmasta. 

Opintokokonaisuus on myös väyläopinto Taideyliopiston maisteriohjelmaan Arts Management, Society and Creative Entrepreneurership. Kaikki väyläopinnot voi myös sisällyttää ko. tutkintoon.

Opintokokonaisuus on laajuudeltaan 20 op ja siihen sisältyy viisi kurssia. Kursseille voi ilmoittautua myös yksittäin, mikäli opintoihin jää paikkoja vapaaksi:
Luovan alan liiketoiminta ja yrittäjyys, 5 op
Luovan alan liiketoiminnan suunnittelu ja markkinointi 5 op
Sponsorointi ja yritysyhteistyö 5 op
Tekijänoikeudet ja sopimukset luovilla aloilla 2 op
International Creative Business Basics 3 op