Plastinen sommittelu, 4 op

Aika: 4.9.-27.11.2024 ke klo 17.30–20.45
Ei opetusta viikolla 42

4.9.2024          etä

11.9.2024        lähi

18.9.2024        lähi

25.9.2024        lähi

2.10.2024        lähi

9.10.2024        lähi

16.10.2024      ei opetusta

23.10.2024      etä

30.10.2024      lähi

6.11.2024        lähi

13.11.2024      lähi

20.11.2024      lähi

27.11.2024      lähi

Aikataulumuutokset ovat mahdollisia.

Tavoite ja sisältö: Opintojakson suoritettuaan opiskelija osaa

  • soveltaa materiaalin, muodon ja sisällön keskinäisiä suhteita kolmiulotteisessa ilmaisussa.
  • hyödyntää ja soveltaa kolmiulotteisen työskentelyn perustekniikoita ja ilmaisukeinoja.
  • Opiskelija tutustuu kuvanveiston materiaaleihin ja oppii havainnoimaan ja työstämään kolmiulotteista muotoa ja rakentamaan yksinkertaisia perusrakenteita. Savi, kipsi ja puu perusmateriaaleina. Työpajoissa voidaan huomioida koulutusalojen erityistarpeet.

Suoritustapa: Ohjatut harjoitustyöt ja kritiikki 48 t, itsenäinen työskentely 60 t. Harjoituksiin osallistuminen sekä hyväksytyt kuvalliset tehtävät.

Arviointi: Hyväksytty/hylätty