Kuvataiteen perusopinnot 25 op, lv. 2023 – 2024

Kuvataiteen perusopinnot, 25 op, järjestetään Lapin yliopiston tutkintovaatimusten mukaisesti. Muutokset ovat mahdollisia. Opinnot järjestetään pääosin lähiopetuksena, mutta osa tapaamisista on etänä. Huomaathan, että osallistujilta saatetaan edellyttää kasvomaskin käyttöä. Kokeellisen grafiikan jaksolla hengityssuojain on pakollinen kurssilla käytettävien aineiden takia.

Helsingin seudun kesäyliopisto järjestää Kuvataiteen perusopinnot yhteistyössä Helsingin Taiteilijaseuran kanssa.

Opintoihin otetaan ilmoittautumisjärjestyksessä enintään 14 opiskelijaa.

Tavoite ja sisältö: Perusopinnoissa perehdytään taiteelliseen ajatteluun sekä tutustutaan kuvataiteen eri menetelmiin. Kuvataiteen perusopinnot ovat Lapin yliopiston kuvataiteiden tiedekunnan opintoja. Opinnot soveltuvat oman taiteellisen ilmaisun kehittämisestä kiinnostuneille. Opiskelijat voivat olla työtaitojensa syventäjiä, alalle tulevaisuudessa pyrkiviä tai harrastajia.

Edeltävät opinnot: Opiskelijalla tulee olla riittävät kuvalliset valmiudet aloittaessaan kuvataiteen perusopinnot. Opinnoissa perehdytään taiteellisen ilmaisun kurssien avulla muutamiin perusilmaisutekniikoihin sekä kuvan rakentamisen peruskysymyksiin.

Opintokokonaisuus sisältää seuraavat opintojaksot:

  • Johdatus taiteelliseen ajatteluun 4 op
  • Plastinen sommittelu 4 op
  • Värioppi 4 op
  • Havaintopiirustus 4 op
  • Maalaus 4 op
  • Kokeellinen grafiikka 4 op
  • Portfolio 1 op

Edellä mainittujen jaksojen lisäksi opintoihin sisältyy yhteensä 6 oppitunnin verran opintojen ohjausta ja portfoliotyöskentelyä ryhmässä.

Kurssimaksu: kokonaisuusmaksu 1785 € (sisältää Lapin avoimen yliopiston perimän maksun 35 €, jonka opiskelija maksaa opintojen alkaessa Lapin avoimeen yliopistoon). Kesäyliopiston opintomaksun voi maksaa neljässä erässä. Ensimmäinen erä maksetaan ilmoittautumisen yhteydessä ja loput erät kahden kuukauden välein kurssin alkamisesta. Huom. käsittelymaksu 5 €/erä.

Kurssimaksu ei sisällä kursseilla tarvittavien materiaalien maksuja, vaan ne maksetaan suoraan Helsingin taiteilijaseuralle ennen jokaisen jakson alkua. Materiaalimaksu on n. 25-40 euroa/jakso/opiskelija.

HUOM. Läsnäolovelvoite opinnoissa on 90 %.