Johdatus taiteelliseen ajatteluun, 4 op

Aika: 30.8.-22.11.2023 ke klo 17.30-20.45

Huom. ei opetusta ke 6.9. eikä viikolla 42

30.8.2023        lähi

6.9.2023          ei opetusta

13.9.2023        lähi

20.9.2023        etä

27.9.2023        etä

4.10.2023        lähi

11.10.2023      lähi

18.10.2023      ei opetusta

25.10.2023      lähi

1.11.2023        etä

8.11.2023        etä

15.11.2023      lähi

22.11.2023      lähi

Aikataulumuutokset ovat mahdollisia.

Tavoite ja sisältö: Opintojakson suoritettuaan opiskelija osaa

•nähdä taiteellisen ajattelun merkityksen yhteiskunnan eri alueilla.
•soveltaa taiteellista ajattelua taiteen, muotoilun ja taidekasvatuksen aloilla tapahtuvaan toimintaan.
•tehdä yhteistyötä taiteellisten projektien parissa eri taide- ja muotoilualojen edustajien kanssa.
•osaa sisäistää teoreettisia sisältöjä toiminnallisten työtapojen kautta.

Kurssi koostuu yhteisistä luennoista, joiden pohjalta tehdään ohjattuja harjoitustehtäviä eri työpajoissa: pima, plastinen, grafiikka, valokuvaus. Työpajoissa työskennellään sisältölähtöisesti yhteisen tehtävän parissa eri menetelmin. Opiskelijat jaetaan työpajoihin siten, että eri koulutusohjelmien opiskelijat saavat mahdollisuuden yhteistyöhön. Työskentely perustuu opiskelijoiden omaan taiteelliseen ajatteluun ja opettajat ohjaavat ja auttavat teknisessä toteutuksessa sekä taiteellisessa ilmaisussa.

Suoritustapa: Luento-opetusta 20 t, luentoihin perustuvia harjoitustöitä 24 t, itsenäistä työskentelyä 64 t. Luennoille, ohjattuun työskentelyyn ja loppupalautteeseen osallistuminen sekä annettujen tehtävien tekeminen.

Arviointi: Hyväksytty/hylätty