Havaintopiirustus, 4 op

Aika: 15.9.-8.12.2023 pe klo 17.30-20.45
Huom. ei opetusta viikolla 42

Kurssiin sisältyy 1-2 vierailua museossa tai muussa julkisessa tilassa. Aukioloajoista johtuen vierailuajankohta saattaa sijoittua viikonloppuun. Yksityiskohdista sovitaan kurssin alettua.

Tavoite ja sisältö: Opintojakson suoritettuaan opiskelija osaa

•hahmottaa ympäröivää maailmaa ja esittää havaintonsa piirtäen.
•tunnistaa ja käyttää hyväkseen erilaisia perspektiivioppiin kuuluvia keinoja kuvata tilaa.
•esittää ideoitaan ja ajatuksiaan visuaalisessa muodossa.
•käyttää piirustusta taiteen ilmaisukielenä.

Havaintoon pohjautuvan piirtämisen harjoittelu sisä- ja ulkotiloissa, elävän mallin piirtäminen sekä perspektiiviopin hyödyntäminen käytännön harjoitusten avulla. Erilaisiin piirtimiin ja piirustuspapereihin tutustuminen.

Suoritustapa: Ohjatut harjoitustyöt 48 t. Itsenäinen työskentely 60 t. Ohjattuun työskentelyyn ja loppupalautteeseen osallistuminen sekä annettujen tehtävien tekeminen.

Arviointi: Hyväksytty/hylätty

Kurssin aikataulu:
 • Pe 15.09.2023 17:30-20:45 Lähiopetus (paikka ilmoitetaan myöhemmin)
 • Pe 22.09.2023 17:30-20:45 Lähiopetus (paikka ilmoitetaan myöhemmin)
 • Pe 13.10.2023 17:30-20:45 Lähiopetus (paikka ilmoitetaan myöhemmin)
 • Pe 24.11.2023 17:30-20:45 Lähiopetus (paikka ilmoitetaan myöhemmin)
 • Pe 29.09.2023 17:30-20:45 Lähiopetus (paikka ilmoitetaan myöhemmin)
 • Pe 17.11.2023 17:30-20:45 Lähiopetus (paikka ilmoitetaan myöhemmin)
 • Pe 03.11.2023 17:30-20:45 Lähiopetus (paikka ilmoitetaan myöhemmin)
 • Pe 27.10.2023 17:30-20:45 Lähiopetus (paikka ilmoitetaan myöhemmin)
 • Pe 06.10.2023 17:30-20:45 Lähiopetus (paikka ilmoitetaan myöhemmin)
 • Pe 10.11.2023 17:30-20:45 Lähiopetus (paikka ilmoitetaan myöhemmin)
 • Pe 01.12.2023 17:30-20:45 Lähiopetus (paikka ilmoitetaan myöhemmin)
 • Pe 08.12.2023 17:30-20:45 Lähiopetus (paikka ilmoitetaan myöhemmin)
Lisää kurssi omaan kalenteriisi