Taiteellinen ajattelu ja ilmaisu A, 4 op

Taiteellinen ajattelu ja ilmaisu, 16 op (jaettu osakokonaisuuksiin A, B & C)

Tavoite: Opintojakson suoritettuaan opiskelija osaa
- valita itselleen sopivia ilmaisumuotoja ja toteuttaa omaa taiteellista ajatteluaan niiden kautta
- tarkastella omaa taiteellista työskentelyään osana taidemaailman ilmiöitä ja keskusteluja
Sisältö: Ohjattu ja itsenäinen taiteellinen työskentely, kuvataidekirjoittaminen, taiteilijapuheenvuorot ja näyttelykäynnit sekä näyttelyn suunnittelu ja rakentaminen.
Toteutus ja työmuodot: Kurssi etenee viikoittaisina tapaamisina, jotka koostuvat ohjatusta työskentelystä, luennoista, näyttelykäynneistä ja itsenäisestä työskentelystä.
Vaadittavat suoritukset: Aktiivinen osallistuminen ohjattuun opetukseen ja luentoihin sekä oman taiteellisen produktion suorittaminen hyväksytysti.
Arviointi: 5-1/hylätty

A)    Kuvataidekirjoittamisen työpaja & Taitelijapuheenvuoro, 4 op
Aika: alkuvuosi 2024, aikataulu tarkentuu
Opettaja(t): Jouni Sarpola

B)    Ohjattu ja itsenäinen taiteellinen ilmaisu, 10 op
Aika: kevät-kesä 2024, aikataulu tarkentuu
Opettaja(t): Eija Keskinen, Päivi Eskelinen, Ville Mäkikoskela.

C)    Näyttelykäynnit ja niistä raportointi, näyttelyrakentaminen, 2 op
Aika: alkusyksy 2024, aikataulu tarkentuu
Opettaja(t): Ville Mäkikoskela
Sis. loppunäyttely syksyllä 2024

Kuuluu kokonaisuuteen: