Maalauksen työpaja, 7 op

Aika: Perjantaisin 13.1.2023–16.6.2023 klo 17.30–20.45 (ei opetusta 24.2. eikä 7.4.)

Opettaja(t): Päivi Eskelinen & Eija Keskinen

Paikka: Kaapelitehdas

Tavoite: Opintojakson suoritettuaan opiskelija osaa
- valita itselleen sopivia maalaustekniikoita oman ilmaisunsa mahdollistamiseksi,
- soveltaa väri- ja perspektiivioppia omiin ilmaisullisiin tarpeisiinsa ja
- käyttää erilaisia maalausmateriaaleja asianmukaisella tavalla.

Sisältö: Perehtyminen maalauksen ilmaisullisiin mahdollisuuksiin eri maalaustekniikoiden kautta.

Toteutus ja työmuodot: Ohjatut harjoitukset ja kritiikki 84 h, itsenäinen työskentely 105 h.

Vaadittavat suoritukset: Aktiivinen läsnäolo ja harjoitustöiden hyväksytty suorittaminen.

Arviointi: Hyväksytty/hylätty

13.1.    Keskinen
20.1.    Keskinen
27.1.    Keskinen
3.2.      Keskinen
10.2.    Keskinen
17.2.    Keskinen
24.2.    Ei opetusta
3.3.      Keskinen
10.3.    Keskinen
17.3.    Keskinen
24.3.    Keskinen
31.3.    Keskinen
7.4.      Ei opetusta
14.4.    Eskelinen
21.4.    Eskelinen
28.4.    Eskelinen
5.5.      Eskelinen
12.5.    Eskelinen
19.5.    Eskelinen
26.5.    Eskelinen
2.6.      Eskelinen
9.6.      Eskelinen
16.6.    Eskelinen

Kuuluu kokonaisuuteen: