Kuvataiteen aineopinnot 35 op, lv. 2023 – 2024

Kuvataiteen aineopinnot, 35 op, järjestetään Lapin yliopiston tutkintovaatimusten mukaisesti. Muutokset ovat mahdollisia. Opinnot sisältävät sekä lähi- että etäopetusta.

Helsingin seudun kesäyliopisto järjestää opinnot yhteistyössä Helsingin Taiteilijaseuran kanssa.

Tavoite ja sisältö: Aineopintojen tavoitteena on syventää opiskelijan valmiuksia kuvataiteen osa-alueilla ja antaa valmiuksia itsenäiseen taiteelliseen työskentelyyn. Opinnoissa keskitytään valmiuksiin, jotka edistävät taiteellista ja tieteellistä ajattelua ja niiden soveltamista yhteiskunnan eri alueille.

Edeltävät opinnot: kuvataiteen perusopinnot 25 op Lapin yliopiston vaatimusten mukaisesti. Kopio perusopintojen todistuksesta tulee toimittaa ilmoittautumisen yhteydessä (ensisijaisesti sähköpostilla osoitteeseen info@hsky.fi).

Opintokokonaisuus sisältää seuraavat opintojaksot:

-    Maalauksen työpaja 7 op

-    Grafiikan työpaja 7 op

-    Taiteellinen ajattelu ja ilmaisu 16 op

-    Ekskursio: Taide ja julkinen tila sekä ajankohtaisia näyttelyitä 2 op

-    Estetiikka 3 op

Edellä mainittujen jaksojen lisäksi opintoihin sisältyy yhteensä 6 oppitunnin verran opintojen ohjausta. Ensimmäinen opintojen ohjauskerta pidetään keskiviikkona 11.1.2023 klo 17.30–19.00 (etänä). Loput ajankohdat ilmoitetaan myöhemmin.

Opintoihin otetaan ilmoittautumisjärjestyksessä enintään 14 opiskelijaa. Vain kokonaisuuteen voi ilmoittautua.

Kurssimaksu: kokonaisuusmaksu 1995 € (sisältää Lapin avoimen yliopiston perimän opintomaksun, 42,50 €, aineopintojen kokonaisuudesta). Kesäyliopiston opintomaksun voi maksaa neljässä erässä. Ensimmäinen erä maksetaan ilmoittautumisen yhteydessä ja loput erät kahden kuukauden välein kurssin alkamisesta. Huom. käsittelymaksu 5 €/erä.

Kurssimaksu ei sisällä kursseilla tarvittavien materiaalien maksuja, vaan ne maksetaan suoraan Helsingin taiteilijaseuralle ennen jokaisen jakson alkua. Materiaalimaksu on n. 25–40 euroa/jakso/opiskelija.

Aikataulu: opintojen aikataulu tarkentuu syyskauden 2022 aikana. Opetus pyritään järjestämään keskiviikkoisin ja perjantaisin klo 17.30–20.45, mutta muulloinkin voi olla opetusta. Ensimmäinen opintojen ohjauskerta on keskiviikkona 11.1.2023 klo 17.30–19.00 (etänä).

HUOM. Läsnäolovelvoite opinnoissa on 90 %.