Grafiikan työpaja, 7 op

Aika: 13.9.-29.11.2023 keskiviikkoisin ja perjantaisin klo 17.30–20.45 (ei opetusta viikolla 42)

Ks. tarkempi aikataulu alla, muutokset ovat mahdollisia.

Opettaja(t): Tuula Moilanen ja Anna-Maija Mattila-Selin

Paikka: Kaapelitehdas

Tavoitteet: Opintojakson suoritettuaan opiskelija osaa
-tunnistaa taidegrafiikan tekniikoita ja perusilmaisumuotoja
- yhdistää luovasti erilaisia tekniikoita keskenään omien ilmaisutarpeidensa mukaisesti
- tunnistaa taidegrafiikan yhtenä nykytaiteen ilmaisukielistä

Sisältö: Perehtyminen erilaisiin taidegrafiikan menetelmiin ja niiden soveltaminen omaan taiteelliseen ajatteluun.

Toteutus ja työmuodot: Ohjatut harjoitukset ja kritiikki 84 h, itsenäinen työskentely 105 h.

Vaadittavat suoritukset: Aktiivinen läsnäolo ja harjoitustöiden hyväksytty suorittaminen.

Arviointi: Hyväksytty/hylätty

ke 13.9.  Moilanen
pe 15.9.  Moilanen
ke 20.9.  Moilanen
pe 22.9.  Moilanen
ke 27.9.  Moilanen
pe 29.9.  Moilanen
ke 4.10.  Moilanen
pe 6.10.  Moilanen
ke 11.10. Moilanen
pe 13.10. Moilanen
ke 18.10. syysloma, ei opetusta
pe 20.10. syysloma, ei opetusta
ke 25.10. Mattila-Selin
pe 27.10. Mattila-Selin
ke 1.11.   Mattila-Selin
pe 3.11.   Mattila-Selin
ke 8.11.   Mattila-Selin
pe 10.11. Mattila-Selin
ke15.11.  Mattila-Selin
pe 17.11. Mattila-Selin
ke 22.11. Mattila-Selin
pe 24.11. Mattila-Selin
ke 29.11. Moilanen & Mattila-Selin

Kuuluu kokonaisuuteen: