Suomea intensiivisesti 5 ryhmä C

Aika: 5.–22.6. ma–to 
klo 9.15–13.00  

Sisältö: Ympäristönsuojelu ja kierrätys. Kulttuuri ja taide. Historia ja yhteiskunta. Maantieto ja nähtävyydet. Kirjeet ja sähköpostit. Konditionaalin preesens ja perfekti. Passiivin aikamuodot, objekti ja konditionaali. Lisää sanatyyppejä ja rakenteita.

Opetuskieli: Suomi

Lähtötaso: A2.1

Edeltävät opinnot: Kesäyliopiston Suomea intensiivisesti 4 tai muutoin hankitut vastaavat taidot

Oppikirja:  Gehring - Heinzmann - Päivärinne - Udd, Suomen mestari 3 (kappaleet 1 - 4)

Suoritustapa: Kurssin kesto on 4,33 oppituntia päivässä, yhteensä 52 tuntia. Viikossa kontaktiopetusta on 17,33 tuntia.

Lue lisää Suomea intensiivisesti -kurssien lähtötasoista ja oppimateriaaleista Opiskelu kesäyliopistossa -> Suomi toisena / vieraana kielenä.


The course covers the following topics and grammar: Environmental protection and recycling. Culture and art. History and society. Geography and sights. Writing letters and emails. The grammar: The present and the perfect of the conditional. The tenses of the passive, the object and the conditional. More word types and grammatical structures.

The course is taught in Finnish.

Starting level: A2.1

Previous studies: Intensive Finnish 4 (Summer University) or equivalent skills

Textbook: Gehring - Heinzmann - Päivärinne - Udd, Suomen mestari 3 (chapters 1 - 4)

Read more about Suomea intensiivisesti courses starting levels and textbooks Studying at Summer University -> Finnish language courses.


 

Kurssin aikataulu:
 • Ma 05.06.2023 09:15-13:00 Etäopetus / Distance learning
 • Ke 07.06.2023 09:15-13:00 Etäopetus / Distance learning
 • Ti 06.06.2023 09:15-13:00 Etäopetus / Distance learning
 • To 08.06.2023 09:15-13:00 Etäopetus / Distance learning
 • Ti 13.06.2023 09:15-13:00 Etäopetus / Distance learning
 • To 15.06.2023 09:15-13:00 Etäopetus / Distance learning
 • Ke 14.06.2023 09:15-13:00 Etäopetus / Distance learning
 • Ti 20.06.2023 09:15-13:00 Etäopetus / Distance learning
 • Ke 21.06.2023 09:15-13:00 Etäopetus / Distance learning
 • Ma 12.06.2023 09:15-13:00 Etäopetus / Distance learning
 • Ma 19.06.2023 09:15-13:00 Etäopetus / Distance learning
 • To 22.06.2023 09:15-13:00 Etäopetus / Distance learning
Lisää kurssi omaan kalenteriisi