Suomea intensiivisesti 3 ryhmä K

Aika: 30.10.–22.11. ma–ke
klo 16.15–20.00

Sisältö: Matkailu. Suomalainen mökki, sauna ja luonto.  Terveys ja sairaus, lääkärissä asiointi. Vapaa-aika ja harrastukset, juhlat ja tavat.  Menneistä tapahtumista kertominen, positiivinen ja negatiivinen imperfekti. Transitiivi- ja intransitiiviverbit, objekti. Täytyy-rakenne, relatiivipronomini "joka".

Opetuskieli: Suomi

Lähtötaso: A1.2

Edeltävät opinnot: Kesäyliopiston Suomea intensiivisesti 2 tai muutoin hankitut vastaavat taidot

Oppikirja:  Gehring - Heinzmann, Suomen mestari 2 (Kappaleet: 1 - 4) ISBN/GTIN: 978-951-1-35579-3. Huom! kurssilla käytössä kirjan uudistettu painos 2022.

Suoritustapa: Kurssin kesto on 4,33 oppituntia päivässä, yhteensä 52 tuntia. Viikossa kontaktiopetusta on 17,33 tuntia. 

Lue lisää Suomea intensiivisesti -kurssien lähtötasoista ja oppimateriaaleista Opiskelu kesäyliopistossa -> Suomi toisena / vieraana kielenä.


The course covers the following topics and grammar: Traveling. The Finnish summer house, sauna and nature. Health issues and getting sick, seeing a doctor. Free time and hobbies. Festivities and customs. statements. Talking about the past, the past tense in affirmative statements and the past in negative. Transitive and intransitive verbs. The object. The construction with täytyy (must/have to). The relative pronoun joka (who, which, that).

The course is taught in Finnish.

Starting level: A1.2

Previous studies: Intensive Finnish 2 (Summer University) or equivalent skills

Textbooks: Gehring - Heinzmann, Suomen mestari 2 (Chapters: 1 - 4). NB! The course uses the newest edition of the book (2022).

Read more about Suomea intensiivisesti courses starting levels and textbooks Studying at Summer University -> Finnish language courses.

Kurssin aikataulu:
 • Ma 30.10.2023 16:15-20:00 Lähiopetus (paikka ilmoitetaan myöhemmin)
 • Ke 01.11.2023 16:15-20:00 Lähiopetus (paikka ilmoitetaan myöhemmin)
 • Ti 31.10.2023 16:15-20:00 Lähiopetus (paikka ilmoitetaan myöhemmin)
 • Ma 06.11.2023 16:15-20:00 Lähiopetus (paikka ilmoitetaan myöhemmin)
 • Ti 07.11.2023 16:15-20:00 Lähiopetus (paikka ilmoitetaan myöhemmin)
 • Ke 08.11.2023 16:15-20:00 Lähiopetus (paikka ilmoitetaan myöhemmin)
 • Ti 14.11.2023 16:15-20:00 Lähiopetus (paikka ilmoitetaan myöhemmin)
 • Ma 13.11.2023 16:15-20:00 Lähiopetus (paikka ilmoitetaan myöhemmin)
 • Ma 20.11.2023 16:15-20:00 Lähiopetus (paikka ilmoitetaan myöhemmin)
 • Ke 15.11.2023 16:15-20:00 Lähiopetus (paikka ilmoitetaan myöhemmin)
 • Ti 21.11.2023 16:15-20:00 Lähiopetus (paikka ilmoitetaan myöhemmin)
 • Ke 22.11.2023 16:15-20:00 Lähiopetus (paikka ilmoitetaan myöhemmin)
Lisää kurssi omaan kalenteriisi