Viittomakielinen ilmaisu, 5 op (alkeiskurssi)

Aika: 12.9.–9.11. ti ja to klo 17.00–19.30
Huom. Ei opetusta viikolla 42

Tavoitteet: Opiskelija
-    osaa viittomakielisen ilmaisun ja vuorovaikutuksen perustaitoja
-    osaa viittomakielen kieliopin fonologisia ja morfologisia prosesseja
-    osaa asettua keskustelussa eri osapuolien rooleihin
-    osaa kuvata viittomakielisen dialogin periaatteita
-    motivoituu uuden kielen oppimiseen

Sisältö:
-    viittomakielinen vuorovaikutus
-    viittoman rakenne, lausetyypit ja tilankäyttö
-    erilaiset viittojat
-    keskustelutilanteiden viestintä
-    luova kielenoppiminen

Lähtötaso: Kurssi lähtee alkeista. Se sopii myös nopeaksi kertauskurssiksi viittomakielen alkeita joskus opiskelleille.

Suoritustapa: Osallistuminen opetukseen ja tehtävät.

Korvaavuus: 5 op KIK0205A19H-3006, Diakonia-ammattikorkeakoulu. Muiden oppilaitosten opiskelijoiden tulee varmistaa kurssin hyväksyminen osaksi tutkintoa omasta oppilaitoksestaan.


Kurssin aikataulu:
 • Ti 12.09.2023 17:00-19:30 Etäopetus / Distance learning
 • To 14.09.2023 17:00-19:30 Etäopetus / Distance learning
 • Ti 19.09.2023 17:00-19:30 Etäopetus / Distance learning
 • To 21.09.2023 17:00-19:30 Etäopetus / Distance learning
 • Ti 26.09.2023 17:00-19:30 Etäopetus / Distance learning
 • To 28.09.2023 17:00-19:30 Etäopetus / Distance learning
 • Ti 03.10.2023 17:00-19:30 Etäopetus / Distance learning
 • To 05.10.2023 17:00-19:30 Etäopetus / Distance learning
 • Ti 10.10.2023 17:00-19:30 Etäopetus / Distance learning
 • To 12.10.2023 17:00-19:30 Etäopetus / Distance learning
 • Ti 24.10.2023 17:00-19:30 Etäopetus / Distance learning
 • To 26.10.2023 17:00-19:30 Etäopetus / Distance learning
 • Ti 31.10.2023 17:00-19:30 Etäopetus / Distance learning
 • To 02.11.2023 17:00-19:30 Etäopetus / Distance learning
 • Ti 07.11.2023 17:00-19:30 Etäopetus / Distance learning
 • To 09.11.2023 17:00-19:30 Etäopetus / Distance learning
Lisää kurssi omaan kalenteriisi