Suomalaisen viittomakielen alkeiskurssi

Aika: 5.–21.6. ma–ke klo 17.00–19.30

Sisältö ja tavoite: Kurssilla tutustumme suomalaiseen viittomakieleen, sen peruspiirteisiin ja ilmaisukeinoihin. Oppitunneilla teemme paljon vuorovaikutuksellisia pari- ja ryhmätehtäviä sekä keskusteluharjoituksia, joiden tavoitteena on saavuttaa perustaitoja arkipäivän kommunikointiin kuuron kanssa. Aiheita ovat mm. esittely, sää (sää on loistava aihe kun harjoitellaan kuvailevaa viittomista), yleisimmät tervehdykset/fraasit, kysymykset ja numerot. Kielitieteellinen näkökulma nivoutuu kurssilla käytännön harjoitusten lomaan ja tavoitteena on edetä oppimisessa ilon kautta. Kielen opiskelun ohessa tutustumme viittomakieliseen kulttuuriin ja kuurojen yhteisön erityispiirteisiin sekä sen asemaan ennen ja nyt suomalaisessa yhteiskunnassa.

Lähtötaso: