Virkistä venäjääsi verkossa

Aika: 22.5.–12.6.2023 ma ja ke klo 17.30–20.00

Kurssi pidetään etäopetuksena. Etäopetukseen tarvitset tietokoneen tai mobiililaitteen, jossa on   verkkoyhteys, kaiuttimet ja mikrofoni (laitteen omat yleensä  riittävät). Kamera on suositeltava.

Sisältö ja tavoite: Kurssi on tarkoitettu niille, jotka kokevat venäjän kielitaitonsa ruostuvan vähäisen käytön takia ja niille, jotka kokevat venäjän kielen käyttämisen vaikeaksi aikaisempien opintojen aikana ilmenneiden kielioppivaikeuksien takia. Tavoitteena on puhumisen aktivointi ja keskeisten kielioppiasioiden kertaus, mikä tukee suullisen kielitaidon kehittämistä.

Materiaali: Opettajan materiaali

Lähtötaso: A2, edeltävinä opintoina kesäyliopiston alkeis- ja jatkokurssit tai vastaavat taidot

Opettaja: FM Natalia Jánosi

Kesto ja kurssimaksu: 21 t, 92 €

.