Venäjän jatkokurssi 2, ryhmä A, 4 op

Venäjän jatkokurssit 1–3 muodostavat kokonaisuuden, jolla täydennämme em. alkeiskursseilla tai muutoin hankittuja perustaitoja.

Kurssi pidetään etäopetuksena.Etäopetukseen tarvitset tietokoneen tai mobiililaitteen, jossa on   verkkoyhteys, kaiuttimet ja mikrofoni (laitteen omat yleensä  riittävät). Kamera on suositeltava.
Aika: 7.3.–13.4. ti ja to 16.30–20.00
Huom. to 13.4. klo 16.30–18.00
Loppukoe 18.4. ti klo 16.30–18.00
Uusinta: 5.6. ma klo 17.00–18.30

Sisältö: Nopeasti etenevän kurssin aiheita ovat mm. liikkuminen kaupungilla, elämäntavat, kotityöt, juhlat. Kielioppirakenteista käsittelemme mm. liikeverbejä; etuliitteettömiä ja etuliitteisiä, imperatiivi, pronominien käyttö ja taivutus.

Kirja: Kafe Piter 2, kpl 9–16. Kurssilla käytetään oppikirjan uusinta painosta (linkki).

Lähtötaso: A2, edeltävinä opintoina kesäyliopiston jatkokurssi 1 tai vastaavat taidot

Korvaavuus: Jatkokurssi 1 vastaa kielikeskuksen venäjän  jatkokurssia 1, jatkokurssi 2 venäjän jatkokurssia 2 ja jatkokurssi 3  venäjän jatkokurssia 3 (Helsingin yliopisto). Hyväksytty suoritus  edellyttää 75 % läsnäoloa ja hyväksyttyä loppukoetta.

Suoritusmerkinnät: Suoritusmerkintä edellyttää kirjautumista Helsingin yliopiston Sisu-järjestelmään tämän kurssin opiskelijaksi kurssin alkaessa (koskee myös HY:n opiskelijoita). Sisu-kirjautumisohjeet lähetetään kesäyliopistosta kurssin alkaessa ja kirjautuminen tulee tehdä ohjeissa annettuun viimeiseen ilmoittautumispäivään mennessä. Helsingin yliopiston opiskelijoille suoritetut opintopisteet kirjataan suoraan opintorekisteriin. Muut saavat opintosuoritusotteen Oma Opintopolku -palvelusta.

Kesto: 48 ot

Kurssimaksu: 112 € / 87 €. Hinta sisältää Helsingin avoimen yliopiston maksun.