Venäjän alkeiskurssi 2, ryhmä B, 4 op

Venäjän alkeiskurssit 1 ja 2 muodostavat kokonaisuuden, jolla opit venäjää arkielämän kielenkäyttötilanteissa ja tutustut venäläiseen kulttuuriin. Suositellaan osallistumista kurssille ”Venäjän aakkoset tutuiksi” ennen alkeet 1 -kurssin alkua, sillä kirjaimisto käsitellään ainoastaan lyhyesti alkeet 1 -kurssilla.

Aika: 23.10.–4.12.2023 ma ja ke klo 16.30–20.00
Loppukoe ma 11.12. ke klo 16.30–18.00
Uusinta: ma 15.1.2024 klo 17.00–18.30

Sisältö: Nopeasti etenevällä kurssilla jatkamme venäjän kielen opiskelua.  Aiheina mm. vapaa-aika, matkustaminen, ostokset ja ravintola ja niihin  liittyvä sanasto ja rakenteet. Sijamuodoista genetiivi, instrumentaali  ja datiivi. Lisäksi verbin mennyt aika ja futuuri.

Korvaavuus: Alkeiskurssi 1 vastaa kielikeskuksen venäjän alkeiskurssia 1 ja alkeiskurssi 2 venäjän alkeiskurssia 2 (Helsingin yliopisto). Hyväksytty suoritus edellyttää 75 % läsnäoloa ja hyväksyttyä loppukoetta.

Arvosteluasteikko: hyv-hyl
Lähtötaso: A1, edeltävinä opintoina kesäyliopiston alkeiskurssi 1 tai vastaavat taidot

Kirja: Kafe Piter 1, kpl 11–18, kurssilla käytetään ainoastaan Kafe Piter 1 uutta painosta vuodesta 2020.

Suoritusmerkinnät: Helsingin yliopiston opiskelijoille suoritetut opintopisteet kirjataan suoraan opintorekisteriin. Muut saavat opintosuoritusotteen Oma Opintopolku -palvelusta.  Suoritusmerkintä edellyttää kirjautumista Helsingin yliopiston Sisu-järjestelmään tämän kurssin opiskelijaksi kurssin alkaessa (koskee myös HY:n opiskelijoita). Sisu-kirjautumislinkki lähetetään kesäyliopistosta kurssin alkaessa ja kirjautuminen tulee tehdä annettuun viimeiseen ilmoittautumispäivään mennessä.

Kesto: 48 ot

Kurssimaksu: 110 € / 85 €, sisältää HY avoimen perimän opintomaksun.