Tutustu venäjän kieleen verkkokurssi, 1 op

Aika: 29.5.–18.6.

Sisältö: Haluatko oppia venäläiset aakkoset ja ääntämisen perusteet sekä lukemaan aivan yksinkertaisiatekstejä, esimerkiksi katukylttejä tai ruokalistoja? Opit myös kirjoittamaan oman nimesi venäläisin kirjaimin, käyttämään joitakin kohteliaisuusfraaseja sekä yleisimpiä lukusanoja. Kurssi suoritetaan itsenäisesti verkko-opiskeluna, osallistuja voi valita etenemistahtinsa kurssiajan puitteissa. Verkkomateriaali ja verkkotentti (2 t)

Lähtötaso: -

Korvaavuus: Kurssi vastaa kielikeskuksen verkkokurssia Tutustu venäjän kieleen, 1 op (Helsingin yliopisto).

Kesto: 27 ot

Suoritusmerkinnät: Suoritusmerkintä edellyttää kirjautumista Helsingin yliopiston Sisu-järjestelmään tämän kurssin opiskelijaksi kurssin alkaessa (koskee myös HY:n opiskelijoita). Sisu-kirjautumisohjeet lähetetään kesäyliopistosta kurssin alkaessa ja kirjautuminen tulee tehdä ohjeissa annettuun viimeiseen ilmoittautumispäivään mennessä. Helsingin yliopiston opiskelijoille suoritetut opintopisteet kirjataan suoraan opintorekisteriin. Muut saavat opintosuoritusotteen Oma Opintopolku -palvelusta.

Kurssimaksu: 97 €. Hinta sisältää Helsingin avoimen yliopiston perimän opintomaksun.