Ukrainan jatkokurssi 2

Aika: 8.–29.8.2023 ti ja to klo 16.30–20.00
Paikka Ratapihantie 13 (Haaga-Helia, sali ilmoitetaan ala-aulassa)

Tavoite: Kurssin suoritettuasi hahmotat ukrainan kieliopillisen rakenteen ja osaat lukea muokattua ukrainankielistä tekstiä eri elämänalueilta sekä tuottaa eriaiheista ukrainankielistä tekstiä. Osaat myös käyttää puhetilanteissa tarvittavaa perusfraseologiaa sekä ilmaista omaan kokemuspiiriisi kuuluvia asioita. Opit ymmärtämään keskivaikeaa ukrainankielistä puhetta.

Sisältö: Tutustumme kielioppiin ja sanastoon lukemalla opetusmonisteen ohella muokattuja ajankohtaisia uutisia, laatimalla pieniä kirjoitelmia, tekemällä kuullunymmärtämisharjoituksia, harjoittelemalla opittavaa kielenainesta suullisin harjoituksin ryhmässä ja pareittain.

Kertaamme aluksi joutuisasti Ukraina II & III -monisteesta kappaleen 5 (kaupunkikuvausta, kellonaikoja, päivämääriä, kuukausia), jatkamme kappaleeseen 6 (ammatista, harrastuksista, perhesuhteista, sairastamisesta, luonteesta, ulkonäöstä) ja teemme poimintoja kappaleista 7 (ruuasta, ravintolasta, kahviloista) ja 8 (liikenteestä, säästä, pukeutumisesta).
 
Oppimateriaali: P. Saurio, Ukraina II & III. Helsingin yliopiston slavistiikan ja baltologian opetusmonisteita 10, 2. uudistettu painos 2014.
Monisteen voi ostaa opettajalta ensimmäisellä tunnilla.

Lähtötaso: Ukrainan jatkokurssi 1 (kirja Ukraina I kokonaan ja kirjasta Ukraina II & III vähintään kpl 5) tai vastaavat tiedot.
 
Opettaja: FM Päivi Saurio
 
Kesto: 28 t