Tsekin alkeiskurssi verkossa

Aika: 8.5.-22.6.2023

Vapaaehtoiset tapaamiset (etänä) 24.5. ja 14.6. ke klo 17.00-18.30

Tavoite ja sisältö: Omaan tahtiin etenevä kurssi antaa kattavan käsityksen tšekin kielen rakenteesta. Kurssi sisältää runsaasti kirjallisia ja suullisia kielentuottamistehtäviä, joiden avulla harjoitellaan keskeistä kielioppia. Kielen ymmärtämistä harjoitellaan oppikirjan ja äänitteiden avulla. Kurssin aikana saat opettajalta palautetta ja kurssin aikana on myös mahdollisuus henkilökohtaiseen ohjaukseen. 

Opintojakson suoritettuaan opiskelija:
- osaa esittäytyä ja kertoa perheestään, kodistaan, harrastuksistaan ja arjen rutiineistaan yksinkertaisin lausein suullisesti ja kirjallisesti
- osaa päätellä substantiivien suvun ja taivutustyypin
- osaa käyttää tavallisimpia verbejä ja prepositioita
- ymmärtää yksinkertaista puhetta tšekin kielellä

Lähtötaso: -

Materiaali: Helena Lehecková: Tsekkiä suomalaisille 1 sekä opettajan oma materiaali.

Suoritustapa: Etätehtävien tekeminen omaan tahtiin hyväksytysti. Verkkokurssi.

Arviointi: Hyväksytty/Hylätty. Hyväksytyn suorituksen edellytyksenä kaikkien tehtävien palauttaminen. 

Kesto: 35 h

Opettaja: Sirpa Seppälä, HuK


Asiasanat: tsekki, tsekin kieli, verkkokurssi

Kurssin aikataulu:
  • Ma 08.05.2023 12:00-13:00 Paikasta riippumaton
  • Ma 22.05.2023 12:00-13:00 Paikasta riippumaton
  • Ma 29.05.2023 12:00-13:00 Paikasta riippumaton
  • Ma 15.05.2023 12:00-13:00 Paikasta riippumaton
  • Ma 05.06.2023 12:00-13:00 Paikasta riippumaton
  • Ma 12.06.2023 12:00-13:00 Paikasta riippumaton
  • Ma 19.06.2023 12:00-13:00 Paikasta riippumaton
Lisää kurssi omaan kalenteriisi