Työelämän saksaa

Aika: 31.7.–10.8. ma–to klo 16.30–19.00

Tavoite ja sisältö: Sanotaan, että ostaa voi millä kielellä tahansa, mutta myydä vain ostajan omalla kielellä. Tämä pätee myös saksankielisissä maissa. Tutustumme maiden työkulttuuriin ja -tapoihin sekä vahvistamme saksan puhetaitoa käytännönläheisten kielenkäyttötilanteiden kautta. Aiheita ovat mm. yrityksen ja tuotteiden esittely, kokoukset, asiakaspalvelu, työhaastattelu, myyntitilanteet.

Suoritustapa: Osallistuminen opetukseen ja tehtävät.

Lähtötaso: A2

Kohderyhmä: Saksankielisiin maihin töihin tai opiskelemaan aikovat, saksankielisten yritysten ja organisaatioiden kanssa toimivat, kaikki saksan kielitaitonsa laajentamisesta kiinnostuneet.

Materiaali: Jaetaan kurssilla

Opettaja: FT Michael Möbius