Saksan kielioppiklinikka

Aika: 12.–29.6. ma–to klo 16.30–19.00

Tavoite ja sisältö: Kurssi sopii unohtuneiden taitojen palauttamiseen esimerkiksi kesäyliopiston alkeiskurssit joskus opiskelleille. Aiheita ovat verbien aikamuodot, pronominit, substantiivien artikkelin käyttö, sijamuodot, prepositiot, adjektiivin taivutus, sivulauseet. Kielioppia kerrataan myös käytännön kielenkäyttöharjoitusten kautta.

Suoritustapa: Osallistuminen opetukseen ja tehtävät.

Lähtötaso: A2

Materiaali: Jaetaan kurssilla

Opettaja: FT Michael Möbius