Valtionhallinnon kielitutkintoon valmentava kurssi

Aika: 30.5–13.6. ti–to klo 16.30–19.45

Tavoite ja sisältö: Valmentaa valtionhallinnon kielitutkintoon, jossa kirjallisen taidon tutkinto koostuu kirjoittamisen ja tekstin ymmärtämisen osakokeista, ja suullisen taidon tutkinto puhumisen sekä puheen ymmärtämisen osakokeista.

Tutkinnossa on mahdollista suorittaa myös pelkkä ymmärtämistaidon tutkinto, joka koostuu puheen ja tekstin ymmärtämisen kokeista. Kurssi edellyttää lukio- tai opistotason ruotsin opintoja. Tavoitteena on suullisen kielitaidon aktivoiminen, ruotsinkielisen puheen ymmärtämisen kehittäminen sekä kirjallisen ilmaisun, sanastontuntemuksen ja tekstin ymmärtämisen syventäminen. Opiskelijoilla on halutessaan mahdollisuus osallistua myös tutkintoon, jossa voi osoittaa tyydyttävää tai hyvää kielitaitoa.

Tutkinto järjestetään to 15.6.2023. Aika omaan puhumisen kokeeseen varataan kurssin aikana. Tutkintomaksu ei sisälly kurssin hintaan, vaan maksetaan erikseen OPH:lle. Mikäli kurssille ilmoittautuu paljon osallistujia, otamme käyttöön tutkinnon varapäivän, joka on pe 16.6.2023

Lähtötaso: B1

Materiaali: Opettajan materiaali, joka jaetaan Moodlessa.