Våga tala! – Ruotsin suullinen keskustelukurssi

Aika: 31.10.- 30.11.2023 tiistaisin ja torstaisin klo 17:30-19:00

Tavoite ja sisältö: Kurssilla opiskellaan käyttämään ruotsia suullisesti erilaisissa arkisissa kielenkäyttötilanteissa, kuten ravintolassa tai kaupassa asioidessa. Opiskelija oppii myös kertomaan itsestään ja omasta elämänpiiristään ruotsiksi. Kurssin tavoitteena on rohkaista opiskelijoita käyttämään ruotsia suullisissa viestintätilanteissa sekä myös oppia ymmärtämään paremmin puhuttua ruotsia.

Lähtötaso: A2