Ranskan kielioppikurssi 2 (verbit)

Aika: 31.8.-30.11.2023 torstaisin klo 18:00-19:30

Loppukoe to 7.12.2023, klo 18:00-19:30

Huom. ei opetusta viikolla 42

Kurssi järjestetään etäopetuksena Zoomin välityksellä. Etäopetukseen tarvitset tietokoneen tai mobiililaitteen, jossa on verkkoyhteys, kaiuttimet, mikrofoni ja kamera (laitteen omat yleensä riittävät).

Tavoite ja sisältö: Tervetuloa opiskelemaan ranskan kielioppia kannustavassa ilmapiirissä! Kurssille on valittu harjoituskirjaksi Grammaire progressive du français, josta on myös digiversio. Kurssilla käydään systemaattisesti läpi seuraavat asiat: verbien preesens, tärkeimmät menneen ajan muodot, futuuri, konditionaali ja ehtolauseet, subjunktiivi ja aikamuotojen vastaavuus. Tavoitteena on saada kokonaiskuva ranskan verbien taivutussysteemistä, aikamuotojen sekä tapaluokkien käytöstä ja osata soveltaa tietoja käytännössä. Kurssi soveltuu niille, jotka haluavat nopeassa tahdissa kerrata ja täydentää ranskan verbiopin tuntemusta. Kurssilla tehdään kirjallisia ja suullisia harjoituksia.  Kurssi antaa myös valmiuksia menestyä ranskan jatko-opinnoissa.

Kirja: Maïa Grégoire & Odile Thiévenaz, Grammaire progressive du français, collection Progressive, niveau intermédiaire (A2/B1), 4e édition. 

Lähtötaso: A2/B1