Ranskan kieliopin intensiivikertaus

Aika: 5.–8.6.2023 ma-to SEKÄ 12.–13.6. ma–ti klo 17.00–19.30

Tavoite ja sisältö: Kertaamme ripeässä tahdissa ranskan peruskieliopin (verbit preesensistä subjunktiiviin, pronominit ym.). Kurssilla tehdään sekä kirjallisia että suullisia harjoituksia. Voit tuoda tarvittaessa tueksi kieliopin mukaan. Ei kotitehtäviä. Opettaja tuo kurssilla käytettävän materiaalin.

Lähtötaso: A2