Ranskan jatkokurssi 2, ryhmä B, 4 op

Aika: 7.–23.8. ma–to klo 16.30–19.45 sekä 24.8. to klo 16.30–18.00

Loppukoe 29.8. ti klo 16.30–18.00

Uusinta 26.9. ti klo 17.00–18.30

Kurssi opetetaan etäyhteydellä. Etäopetukseen tarvitset tietokoneen tai mobiililaitteen, jossa on verkkoyhteys, kaiuttimet, mikrofoni ja kamera (laitteen omat yleensä riittävät).

Ranskan jatkokurssit 1 ja 2 muodostavat kiinteän kokonaisuuden. Kurssit suorittanut opiskelija

• osaa käyttää ranskan kielen keskeisiä rakenteita, mm. eri aikamuotoja

• ymmärtää yleisluontoisista teksteistä ja selkeästä puheesta keskeisen sisällön

• osaa laatia lyhyitä viestejä ja etsiä tietoa netistä

• osaa ilmaista itseään erilaisissa arkielämän tilanteissa suullisesti ja kirjallisesti

• on laajentanut kulttuurin tuntemustaan

Sisältö:

• Aihepiirit: esim. paikalliskulttuuri, kansalaistoiminta, ympäristönsuojelu, ruuanlaitto, yhteisasuminen, uutiset

• Kielenkäyttötilanteeet: mm. mielipiteen kysyminen ja kertominen, eriävän mielipiteen ilmaiseminen, menneistä tapahtumista kertominen, syiden ja seurausten ilmaiseminen, toiveiden esittäminen

• Tärkeimmät rakenteet: demonstratiivi- ja possessiivipronomineja, imperfekti, passé composé ja pluskvamperfekti, ajan ilmaisuja, subjunktiivi, epäsuora esitys, passiivi, gerundi

Kirja: Cosmopolite 2 Méthode de français Niveau A2, Hachette 2017 (loppupuoli) sekä Cosmopolite 2 Cahier d’activités, Hachette 2017
Kirjaa on myynnissä helsinkiläisissä kivijalkaliikkeissä, joista voi tiedustella myös digiversiota. Digiversio on saatavilla mm. kustantajan sivuilla osoitteessa https://boutique.ehachettefle.com/en/FI?page=2

Kirja olisi hyvä olla jo ensimmäisellä tunnilla.

Lähtötaso: A1, edeltävinä opintoina jatkokurssi 1 tai vastaavat taidot.  

Korvaavuus: Helsingin yliopiston kielikeskus KK-RAN202 Ranskan jatkokurssi 2, 4 op, edellyttää 75 % läsnäoloa ja hyväksytysti suoritettua loppukoetta.

Arvosteluasteikko: hyv-hyl

Kesto ja kurssimaksu: 48 t, 112 € / 87 €. Hinta sisältää Helsingin avoimen yliopiston maksun, joka oikeuttaa opinto-oikeuden ja suoritusmerkinnän saamiseen. HY avoimen rekisteröitymisohjeet lähetetään kesäyliopistosta muutama päivä ennen kurssin alkua.

Suoritusmerkinnät: Helsingin yliopiston opiskelijoille suoritetut opintopisteet kirjataan suoraan opintorekisteriin. Muut saavat opintosuoritusotteen Oma Opintopolku -palvelusta. Suoritusmerkintä edellyttää kirjautumista Helsingin yliopiston Sisu-järjestelmään tämän kurssin opiskelijaksi kurssin alkaessa (koskee  myös HY:n opiskelijoita). Sisu-kirjautumislinkki lähetetään kesäyliopistosta kurssin alkaessa ja kirjautuminen tulee tehdä annettuun viimeiseen ilmoittautumispäivään mennessä.

Kurssin aikataulu:
 • Ma 07.08.2023 16:30-19:45 Etäopetus / Distance learning
 • Ti 08.08.2023 16:30-19:45 Etäopetus / Distance learning
 • To 10.08.2023 16:30-19:45 Etäopetus / Distance learning
 • Ma 14.08.2023 16:30-19:45 Etäopetus / Distance learning
 • Ke 09.08.2023 16:30-19:45 Etäopetus / Distance learning
 • Ke 23.08.2023 16:30-19:45 Etäopetus / Distance learning
 • Ti 15.08.2023 16:30-19:45 Etäopetus / Distance learning
 • Ke 16.08.2023 16:30-19:45 Etäopetus / Distance learning
 • To 17.08.2023 16:30-19:45 Etäopetus / Distance learning
 • Ma 21.08.2023 16:30-19:45 Etäopetus / Distance learning
 • Ti 22.08.2023 16:30-19:45 Etäopetus / Distance learning
 • To 24.08.2023 16:30-18:00 Etäopetus / Distance learning
 • Ti 29.08.2023 16:30-18:00 Etäopetus / Distance learning
Lisää kurssi omaan kalenteriisi