Japanin jatkokurssi 1 monimuotoisesti, 3 op

Aika: torstaisin 19.9.-7.11. klo 16.30-19.45 . Ei opetusta viikolla 42 (17.10). Loppukoe pidetään etätenttinä to 14.11. klo 17-18.30.

Kurssi pidetään etäopetuksena. Tarvitset opiskeluun tietokoneen tai mobiililaitteen, jossa on  verkkoyhteys, kaiuttimet ja mikrofoni (laitteen omat yleensä riittävät). Kamera on suositeltava.

Kohderyhmä ja työskentelytavat: Kurssi sopii Japanin alkeiskurssin 3, 4 op suorittaneille opiskelijoille tai heille, joilla on vastaavat taidot. Itsenäiseen työskentelyyn on syytä varata runsaasti aikaa (51 tuntia), sillä kanji-kirjoitusmerkkejä, kielen sanastoa ja rakenteita opiskellaan itsenäisesti ennen kutakin oppituntia. Oppitunneilla keskitytään erilaisiin keskustelu-, kuuntelu- kirjoitus- ja lukuharjoituksiin. Kurssin hyväksyttävä suoritus edellyttää 75% osallistumista opetustunneille ja sovittujen tehtävien tekemistä hyväksytysti määräajassa ja hyväksyttyä loppukoetta. 

Sisältö ja tavoite: Arkipäivän kielenkäyttötaidot ovat monipuolistuneet niin, että on mahdollista kommunikoida ongelmatilanteissa, kertoa laajemmin tulevaisuuden tavoitteistaan ja toimia kylässä tai alivuokralaisena japanilaisessa kodissa. Opiskelija hallitsee myös tuttavallisen kielenkäytön perusteet ja ymmärtää hieman kunnioittavaa tyyliä esimerkiksi asiakkaana. Kiinalaisperäisten kanji-merkkien luku- ja ymmärtämistaito on lisääntynyt. Kurssin jälkeen opiskelija osaa: 

 • kuvailla henkilön vaatetusta, tilannetta, jossa jotakin on tapahtunut, ja ymmärtää yksityiskohtaisiakin neuvoja esim. henkilön sijainnista 
 • keskustella yksityiskohtaisesti tulevaisuuden suunnitelmista, esimerkiksi jatko-opintoihin hakeutumisesta 
 • toimia vierailulla japanilaisessa kodissa kielellisesti ja käytöstapojen suhteen sekä ymmärtää esimerkiksi neuvoja: mitä tulee tehdä, mitä saa tehdä ja mitä ei tarvitse tehdä 
 • tunnistaa (osaa lukea ja ymmärtää) aiempien kurssien n. 250 kanji-merkkiä kurssilla käsitellyissä ja harjoitelluissa konteksteissa. Lukea ja tulkita uusia merkkejä, joita opiskellaan 48 kappaletta aihepiireistä, kuten harrastukset, japanilaiset häät, vastakohtaiset verbit (arkisia toimia) ja vuodenajat. Vain muutaman keskeisimmän merkin kirjoitustaito tulee hallita (nämä merkit ilmoitetaan kurssilla tarkasti). 

Sanavarastoa kerrytetään arkielämän erilaisiin tilanteisiin liittyen (mm. asiakkaana ongelmallisessa tilanteessa, opettajan kanssa yksityiskohtaisessa keskustelussa ja vieraisilla toimiminen). Kanji-merkkien opiskelu jatkuu erilaisissa teemojen mukaisesti jaetuissa teksteissä. Kurssilla käydään uutena läpi noin 48 kanji-merkkiä. Kurssilla opiskellaan: 

 • Aihepiirit: kadonnut henkilö (vaatetuksen ja tilanteen kuvaileminen, harmillisuuden ilmaiseminen, tarkat sijaintiohjeet, asiakaspalvelukielen ymmärtäminen), opettajan konsultointi jatko-opiskelupaikan ja suunnitelmien suhteen (erilaisia aikeiden ilmaisemisen rakenteita, uusi kun-/jos-rakenne, epäsuora kysymyslause), kylässä japanilaisessa kodissa (fraasit, jo alkeissa opitun verbin te-muodon lisäfunktioita, esim. täytyy/tulee tehdä jotakin, saa tehdä jotakin, ei tarvitse tehdä jotakin) 
 • Japanin peruskieliopin ylemmän tason rakenteita pääosin luku- ja keskusteluharjoituksin, mutta myös erilaisten tehtävien ja lopputentin avulla. 
 • Täsmälliset aihepiirit ja työskentelymuodot valitaan osin yhdessä opiskelijoiden kanssa, ja ne muokkautuvat heidän tarpeistaan 

Lähtötaso: Lähtötaso noin CEFR A2. Tutustu tästä Eurooppalaisen viitekehyksen (CEFR) taitotasoihin. Edeltävät opinnot: opintojakso Japanin alkeiskurssi 3 monimuotoisesti (CEFR A1), 4 op (KK-JAP205) tai lukuvuosien 2018-2020 vaatimusten mukainen 'vanhamuotoiset' opintojaksot: Japanin jatkokurssi 2 (CEFR A2), 3 op (994061) ja tähän pakollisena kuulunut opintojakso Japani: Kanji-merkit 4, 1 op (992998). Kiinalaisperäisiä kanji-merkkejä on opiskeltu tähän mennessä aiemmilla kursseilla noin 250 kappaletta (painostus on erityisesti lukutaidossa ja merkityksen ymmärtämisessä).

Oppikirja: 

1. Bunka Shokyuu Nihongo II, (Bunka Institute of Language, Tokyo 2013), ISBN 978-4-89358-859-3. Kpl 19-21. 
2. Oppikirjan harjoituskirja: Bunka Shokyuu Nihongo II - renshuu mondaishuu, (Bunka Institute of Language, Tokyo 2013), ISBN 978-4-89358-861-6. Kpl 19-21. 
3. Basic Kanji Book, vol. 2, (New Edition, uusi painos) 2015, Bonjinsha, ISBN 978-4-89358-883-8. Kpl 23-26. 

Opettaja: FM Outi Smedlund

Korvaavuus: Japanin jatkokurssi 1 vastaa kielikeskuksen kurssia Japanin jatkokurssi 1 monimuotoisesti (Helsingin yliopisto), edellyttää 75 % läsnäoloa ja hyväksytysti suoritettua loppukoetta.

Suoritusmerkinnät: Suoritusmerkintä edellyttää  kirjautumista Helsingin yliopiston Sisu-järjestelmään tämän kurssin  opiskelijaksi kurssin alkaessa (koskee myös HY:n opiskelijoita).  Sisu-kirjautumisohjeet lähetetään kesäyliopistosta kurssin alkaessa ja  kirjautuminen tulee tehdä ohjeissa annettuun viimeiseen  ilmoittautumispäivään mennessä. Helsingin yliopiston opiskelijoille  suoritetut opintopisteet kirjataan suoraan opintorekisteriin. Muut  saavat opintosuoritusotteen Oma Opintopolku -palvelusta.  

Kesto ja kurssimaksu: 30 t, 117 € / 87 € Hinta sisältää  Helsingin avoimen yliopiston maksun, joka oikeuttaa opinto-oikeuden ja  suoritusmerkinnän saamiseen.

Kurssin aikataulu:
 • To 19.09.2024 16:30-19:45 Etäopetus
 • To 26.09.2024 16:30-19:45 Etäopetus
 • To 03.10.2024 16:30-19:45 Etäopetus
 • To 10.10.2024 16:30-19:45 Etäopetus
 • To 24.10.2024 16:30-19:45 Etäopetus
 • To 31.10.2024 16:30-19:45 Etäopetus
 • To 07.11.2024 16:30-19:45 Etäopetus
 • To 14.11.2024 17:00-18:30 Etäopetus
Lisää kurssi omaan kalenteriisi