Japanin alkeiskurssi 3 monimuotoisesti, 4 op

Aika: to 28.4. klo 17.00-18.30 ja ti 3.5.-21.6. klo 16.30-19.45 . Huom. ti 10.5. opetus on peruttu sairastumisen vuoksi. Opetuspäivä korvataan torstaina 9.6.
Tentti: etätentti tietokoneella ke 22.6. klo 17.00-18.30 (samaan aikaan Alkeet 1 kurssin kanssa) 

Kurssi pidetään etäopetuksena. Tarvitset opiskeluun tietokoneen, jossa on äänentoisto ja jonkinlainen kaiutin (tietokoneen oma riittää) sekä nettiyhteys. 

Kohderyhmä ja työskentelytavat: Kurssi sopii Japanin alkeiskurssin 2, 4 op suorittaneille opiskelijoille tai heille, joilla on vastaavat taidot. Itsenäiseen työskentelyyn on syytä varata runsaasti aikaa (72 tuntia), sillä kanji-kirjoitusmerkkejä, kielen sanastoa ja rakenteita opiskellaan itsenäisesti ennen kutakin oppituntia oppimisalusta Moodlea hyödyntäen. Oppitunneilla keskitytään erilaisiin keskustelu-, kuuntelu- kirjoitus- ja lukuharjoituksiin. Kurssin hyväksyttävä suoritus edellyttää 75% osallistumista Zoom-opetustunneille ja sovittujen tehtävien tekemistä hyväksytysti määräajassa ja hyväksyttyä loppukoetta. 

Sisältö ja tavoite: Arkipäiväisen kielenkäytön taidot ovat kehittyneet niin, että hyvin erilaisissa tilanteissa toimiminen ja henkilökohtaisista asioista keskusteleminen on mahdollista. Opiskelija hallitsee verbien perustyyliset taivutukset myös menneessä aikamuodossa. Opiskelija tunnistaa yhä useampia omaksuttuja merkkejä erilaisista teksteistä ja osaa kirjoittaa keskeisimmät opituista merkeistä. Kurssin suoritettuaan opiskelija osaa: 

  • - ilmaista mielipiteitään ja perustella niitä 
  • - toimia lääkärissä (kertoa oireet, ymmärtää ohjeet) 
  • - hakea osa-aikatyötä (mm. kertoa osaamisestaan ja kokemuksestaan) 
  • - etsiä asuntoa (mm. vertailla asioita) 
  • - tunnistaa (osaa lukea ja ymmärtää) hyvin tähän mennessä opitut n. n.170 kanji-merkkiä ja vähintään tyydyttävästi tällä kurssilla opiskellut noin 80 uutta merkkiä kurssilla käsitellyissä ja harjoitelluissa konteksteissa, vain muutaman keskeisimmän merkin kirjoitustaito tulee hallita (merkit ilmoitetaan kurssilla tarkoin). 

Opiskeltava kieli on edelleen pääosin kohteliasta tyyliä, mutta kielenkäytön tuttavallisen, kunnioittavan ja vaatimattoman tyylin käyttöaloihin tutustutaan alustavasti. Opetellaan toimimaan aiempaa useammissa kielenkäyttöympäristöissä kartuttamalla sanastoa ja hallittavia kielioppirakenteita. Kielioppiasioista verbin perustyylin menneen aikamuodon- ja osaamismuotojen muodostus ja käyttö ovat keskeisiä. Kiinalaisia merkkejä opetellaan n. 82 lisää. Opiskeltavia sisältöjä ovat mm. 

  • Aihepiirit: mielipiteistä keskusteleminen, asunnon etsiminen, lääkärissä käynti, osa-aika työn etsiminen, kutsuminen ja ehdottaminen sekä myöntyminen ja kieltäytyminen 
  • Täsmälliset aihepiirit ja työskentelymuodot valitaan osin yhdessä opiskelijoiden kanssa, ja ne muokkautuvat heidän tarpeistaan. 

Lähtötaso: A1, edeltävinä opintoina alkeiskurssi 2. 

1. Oppikirja: Bunka Shokyuu Nihongo I, (Bunka Institute of Language, Tokyo 2013), ISBN 978-4-89358-858-6. Kpl 13 - 18. 
2. Oppikirjan harjoituskirja: Bunka Shokyuu Nihongo I - Renshuu mondaishuu, (Bunka Institute of Language, Tokyo 2013), ISBN 978-4-89358-860-9. Kpl 13 - 18. 
3. Basic Kanji Book, vol. 1, (New Edition, uusi painos) 2015, Bonjinsha, ISBN978-4-89358-882-1. Kpl 16 - 22. 

Opettaja: FM Outi Smedlund 

Korvaavuus: Japanin alkeiskurssi 3 vastaa kielikeskuksen kurssia Japanin alkeiskurssi 3 monimuotoisesti (Helsingin yliopisto). Kurssi vastaa yhteensä lukuvuosien 2018-2020 vaatimusten mukaisia "vanhamuotoisia" kursseja Japanin jatkokurssi 2, 3 op ja Kanji-merkit 4, 1 op. Edellyttää 75 % läsnäoloa ja hyväksytysti suoritettua loppukoetta.

Suoritusmerkinnät: Suoritusmerkintä edellyttää  kirjautumista Helsingin yliopiston Sisu-järjestelmään tämän kurssin  opiskelijaksi kurssin alkaessa (koskee myös HY:n opiskelijoita).  Sisu-kirjautumisohjeet lähetetään kesäyliopistosta kurssin alkaessa ja  kirjautuminen tulee tehdä ohjeissa annettuun viimeiseen  ilmoittautumispäivään mennessä. Helsingin yliopiston opiskelijoille  suoritetut opintopisteet kirjataan suoraan opintorekisteriin. Muut  saavat opintosuoritusotteen Oma Opintopolku -palvelusta.  

Kesto ja kurssimaksu: 36 t, 105 € / 85 € Hinta sisältää  Helsingin avoimen yliopiston maksun, joka oikeuttaa opinto-oikeuden ja  suoritusmerkinnän saamiseen.