Japanin alkeiskurssi 2 monimuotoisesti, 4 op

Aika: ma 29.7. klo 17.00-18.30 sekä ma ja to 1.-29.8. klo 16.30-19.45
Tentti: etätentti tietokoneella ma 2.9. klo 17.00-18.30 

Kurssi pidetään etäopetuksena. Tarvitset opiskeluun tietokoneen tai mobiililaitteen, jossa on  verkkoyhteys, kaiuttimet ja mikrofoni (laitteen omat yleensä   riittävät). Kamera on suositeltava. 

Kohderyhmä ja työskentelytavat: Kurssi sopii Japanin alkeiskurssin 1, 3 op suorittaneille opiskelijoille tai heille, joilla on vastaavat taidot. Itsenäiseen tavoitteelliseen työskentelyyn on syytä varata runsaasti aikaa (72 tuntia), sillä kanji-kirjoitusmerkkejä, kielen sanastoa ja rakenteita opiskellaan itsenäisesti ennen kutakin oppituntia oppimisalusta Moodlea hyödyntäen. Oppitunneilla keskitytään erilaisiin keskustelu-, kuuntelu- kirjoitus- ja lukuharjoituksiin. Kurssin hyväksyttävä suoritus edellyttää 75% osallistumista Zoom-opetustunneille ja sovittujen tehtävien tekemistä hyväksytysti määräajassa ja hyväksyttyä loppukoetta. 

Sisältö ja tavoite: Itsestä kertomisen ja muiden asioista kyselemisen taidot ovat kehittyneet huomattavasti. Opiskelija hallitsee laajasti sanoja ja rakenteita arkipäivän ja lähiympäristön tilanteisiin ja kontakteihin liittyen. Verbin ns. te-muodon muodostaminen ja omaksutut käyttötavat sekä perustyylin nykyaikamuodon taivutus tulevat tutuiksi. Kanji-merkkejä sisältävien tekstien lukeminen on sujuvoitunut. Opiskelija tunnistaa yhä useampia omaksuttuja merkkejä erilaisista teksteistä ja osaa kirjoittaa keskeisimmät opituista merkeistä. Kurssin suoritettuaan opiskelija osaa: 

• kuvailla esineitä, asioita ja tapahtumia sekä vaikutelmia näistä yksityiskohtaisesti, myös menneessä aikamuodossa 
• esittää kohteliaita pyyntöjä, ymmärtää kieltoja ja pyytää lupaa 
• keskustella siitä, mitä tekee ja mitä tapahtuu parhaillaan 
• keskustella statuksestaan (missä on opiskelemassa / töissä, onko naimisissa) ja asuinpaikasta sekä vastaavasta sisällöstä oman lähipiirin (esim. perheen) osalta. 
• ilmaista toiveitaan ja keskustella tulevaisuuden suunnitelmista (esim. jatko-opiskelu- tai työpaikkahaaveista) 
• ohjeistaa ja ymmärtää ohjeita (ruoanlaitto-ohjeet) 
• tunnistaa (osaa lukea ja ymmärtää) hyvin aiemmin opitut n. 75 kanji-merkkiä ja vähintään tyydyttävästi kurssilla opiskeltavat noin 94 uutta merkkiä kurssilla käsitellyissä ja harjoitelluissa konteksteissa. 

Lähtötaso: CEFR A1, edeltävinä opintoina alkeiskurssi 1. 

1. Oppikirja: Bunka Shokyuu Nihongo I, (Bunka Institute of Language, Tokyo 2013), ISBN 978-4-89358-858-6. Kpl 7 - 12. 
2. Oppikirjan harjoituskirja: Bunka Shokyuu Nihongo I - Renshuu mondaishuu, (Bunka Institute of Language, Tokyo 2013), ISBN 978-4-89358-860-9. Kpl 7 - 12. 
3. Basic Kanji Book, vol. 1, (New Edition, uusi painos) 2015, Bonjinsha, ISBN978-4-89358-882-1. Kpl 8 - 15. 

Oppikirja on saatavilla esimerkiksi Helsingin Aleksanterinkadun Suomalaisessa kirjakaupasta. Kirjan voi myös tilata mm. verasia.eu  -verkkokaupasta.

Opettaja: FM Outi Smedlund 

Korvaavuus: Japanin alkeiskurssi 2 vastaa kielikeskuksen kurssia Japanin alkeiskurssi 2 monimuotoisesti (Helsingin yliopisto), edellyttää 75 % läsnäoloa ja hyväksytysti suoritettua loppukoetta.

Suoritusmerkinnät: Suoritusmerkintä edellyttää  kirjautumista Helsingin yliopiston Sisu-järjestelmään tämän kurssin  opiskelijaksi kurssin alkaessa (koskee myös HY:n opiskelijoita).  Sisu-kirjautumisohjeet lähetetään kesäyliopistosta kurssin alkaessa ja  kirjautuminen tulee tehdä ohjeissa annettuun viimeiseen  ilmoittautumispäivään mennessä. Helsingin yliopiston opiskelijoille  suoritetut opintopisteet kirjataan suoraan opintorekisteriin. Muut  saavat opintosuoritusotteen Oma Opintopolku -palvelusta.  

Kesto ja kurssimaksu: 40 t, 117 € / 92 € Hinta sisältää  Helsingin avoimen yliopiston maksun, joka oikeuttaa opinto-oikeuden ja  suoritusmerkinnän saamiseen.

Kurssin aikataulu:
 • Ma 29.07.2024 17:00-18:30 Etäopetus / Distance learning
 • To 01.08.2024 16:30-19:45 Etäopetus / Distance learning
 • Ma 05.08.2024 16:30-19:45 Etäopetus / Distance learning
 • To 08.08.2024 16:30-19:45 Etäopetus / Distance learning
 • Ma 12.08.2024 16:30-19:45 Etäopetus / Distance learning
 • To 15.08.2024 16:30-19:45 Etäopetus / Distance learning
 • Ma 19.08.2024 16:30-19:45 Etäopetus / Distance learning
 • To 22.08.2024 16:30-19:45 Etäopetus / Distance learning
 • Ma 26.08.2024 16:30-19:45 Etäopetus / Distance learning
 • To 29.08.2024 16:30-19:45 Etäopetus / Distance learning
 • Ma 02.09.2024 17:00-18:30 Etäopetus / Distance learning
Lisää kurssi omaan kalenteriisi