Italian jatkokurssi 4, 2 op

Aika: 23.1.2023 – 17.4.2023 maanantaisin (paitsi 12.4.2023 keskiviikkona) klo 17.00-18.30
Loppukoe 24.4.2023 klo 17.00-18.30
Uusinta 23.5. klo 17.00-18.30
Huom. ei opetusta viikolla 8

Kurssi opetetaan etäyhteydellä. Etäopetukseen tarvitset tietokoneen tai mobiililaitteen, jossa on verkkoyhteys, kaiuttimet ja mikrofoni (laitteen omat yleensä riittävät). Kamera on suositeltava.

Tavoite ja sisältö: Kurssilla tutustutaan italian kieleen, kulttuuriin, historiaan ja nykypäivään. Tekstit ja kuuntelut sisältävät sekä asiatekstejä että nykypäivän puhekieltä. Kirjan avulla opiskelija kehittää kaikkia kielitaidon osa-alueita, suullista harjoittelua on paljon. Kieliopilliset kokonaisuudet on jaettu useampaan kappaleeseen. Kieliopillinen sisältö: Konjunktiivin imperfekti ja pluskvamperfekti, liittofutuuri, ehtolauseet, gerundi, epäsuora kysymys, puhekieli vs. kirjakieli. Aihepiirit: Elämänvaiheet, perhe ja yhteiskunta, naisen asema Italiassa, italianlainen kirjallisuus, yhteiskunnallisia haasteita, italialainen musiikki, media ja uutiset.
Kirja: Italiano per passione (kpl 6–8)
Lähtötaso: B1
Suoritustapa:  Koe/jatkuva arviointi
Opettaja: KTM Giuseppe Feroldi
Kesto ja kurssimaksu: 24 t, 97 € / 71 €
Korvaavuus: Helsingin yliopiston kielikeskus KK-ITA305 Italian jatkokurssi 4, 2 op, edellyttää 75 % läsnäoloa ja hyväksyttyä suoritusta.
Arvosteluasteikko: hyv-hyl
Suoritusmerkinnät: Helsingin yliopiston opiskelijoille suoritetut opintopisteet kirjataan suoraan opintorekisteriin. Muut saavat opintosuoritusotteen Oma Opintopolku -palvelusta. Suoritusmerkintä edellyttää kirjautumista Helsingin yliopiston Sisu-järjestelmään tämän kurssin opiskelijaksi kurssin alkaessa (koskee  myös HY:n opiskelijoita). Sisu-kirjautumislinkki lähetetään kesäyliopistosta kurssin alkaessa ja kirjautuminen tulee tehdä annettuun viimeiseen ilmoittautumispäivään mennessä.