Italian jatkokurssi 2, ryhmä B, 3 op

Aika: 2.11.–11.12.2023 torstaisin ja maanantaisin klo 17.00–19.45
Loppukoe 14.12.2023 ma klo 17.00–18.30
Uusinta 24.1.2024 ke 17.00–18.30 (HUOM. Ilmoittautumiset opettajalle viim. 10 päivää ennen koetta.)

Kurssi opetetaan etäyhteydellä. Etäopetukseen tarvitset tietokoneen tai mobiililaitteen, jossa on verkkoyhteys, kaiuttimet, mikrofoni ja kamera (laitteen omat yleensä riittävät).

Tavoite ja sisältö: Puhutun ja kirjoitetun kielen ja sen rakenteiden parempi hallitseminen. Opiskelija ymmärtää melko hyvin puhetta ja pystyy osallistumaan vaivattomammin keskusteluun, sekä tuntee kaikki aikamuodot ja tapaluokat. Aihepiirit: koulunkäynti ja opiskelu, hyvinvointi, luonteen sekä ulkonäön kuvaileminen, asuminen, työelämä. Rakenteet: mm. käskymuoto ja pronominien käyttö sen yhteydessä, indefiniittipronomineja, futuuri, yhdistetyt pronominit, pronominien paikka, passiivisia ilmaisuja, konjunktiivin preesens. Kurssi on erittäin intensiivinen, joten kotitehtävien tekemiseen kannattaa varata aikaa.

Kirja: Kirja: Bella vista 2, kpl 7–12 (Kuusela-Imperato-Meurman, Sanoma-Pro)

Lähtötaso: A2, edeltävinä opintoina jatkokurssi 1 tai esim. lukion lyhyt italia 

Korvaavuus: Helsingin yliopiston kielikeskus KK-ITA202 Italian jatkokurssi 2, 3 op, edellyttää 75 % läsnäoloa ja hyväksytysti suoritettua loppukoetta

Arvosteluasteikko: hyv-hyl

Suoritusmerkinnät: Helsingin yliopiston opiskelijoille suoritetut opintopisteet kirjataan suoraan opintorekisteriin. Muut saavat opintosuoritusotteen Oma Opintopolku -palvelusta. Suoritusmerkintä edellyttää kirjautumista Helsingin yliopiston Sisu-järjestelmään tämän kurssin opiskelijaksi kurssin alkaessa (koskee  myös HY:n opiskelijoita). Sisu-kirjautumislinkki lähetetään kesäyliopistosta kurssin alkaessa ja kirjautuminen tulee tehdä annettuun viimeiseen ilmoittautumispäivään mennessä.

Kurssin aikataulu:
 • To 02.11.2023 17:00-19:45 Etäopetus / Distance learning
 • To 09.11.2023 17:00-19:45 Etäopetus / Distance learning
 • Ma 06.11.2023 17:00-19:45 Etäopetus / Distance learning
 • Ma 13.11.2023 17:00-19:45 Etäopetus / Distance learning
 • To 16.11.2023 17:00-19:45 Etäopetus / Distance learning
 • Ma 20.11.2023 17:00-19:45 Etäopetus / Distance learning
 • Ma 27.11.2023 17:00-19:45 Etäopetus / Distance learning
 • To 23.11.2023 17:00-19:45 Etäopetus / Distance learning
 • To 30.11.2023 17:00-19:45 Etäopetus / Distance learning
 • Ma 04.12.2023 17:00-19:45 Etäopetus / Distance learning
 • To 07.12.2023 17:00-19:45 Etäopetus / Distance learning
 • Ma 11.12.2023 17:00-19:45 Etäopetus / Distance learning
 • To 14.12.2023 17:00-18:30 Etäopetus / Distance learning
Lisää kurssi omaan kalenteriisi