Hindin peruskurssi

Aika: 22.5.–14.6. ma–to klo 17.00–19.30

Kurssi opetetaan etäyhteydellä. Etäopetukseen tarvitset tietokoneen tai  mobiililaitteen, jossa on verkkoyhteys, kaiuttimet ja mikrofoni  (laitteen omat yleensä  riittävät). Kamera on suositeltava.

Sisältö: Tule opiskelemaan hindiä syntyperäisen opettajan johdolla! Kurssilla tutustutaan kirjaimistoon, ääntämiseen, sanastoon ja kielioppiin sekä tehdään erilaisia keskusteluharjoituksia. Aihepiirejä ovat mm. tervehdykset, viikonpäivät, kuukaudet, numerot ja kehon osat. Kielioppi keskittyy kysymyslauseen, verbien, aikamuotojen (preesens, futuuri, imperfekti, perfekti ja pluskvamperfekti) opetteluun, lisäksi käsitellään nominien taivutusta (yksikkö ja monikko) ja verbien taivutusta (genetiivi, aktiivi ja passiivi). Opetuskielinä käytetään englantia ja suomea.

Lähtötaso: – (Soveltuu myös aiemmin kesäyliopiston hindin alkeiskurssin käyneille nopeaksi kertauskurssiksi.)

Kirja: Chale! Hindin perusteet.

Kesto 45 oppituntia.