Nykyheprean verryttelykurssi

Aika: 5.5.–30.6. pe klo 16.30–19.45 (huom. ei opetusta juhannusaattona pe 23.6.)

Tavoite ja sisältö: Vuoden 2023 nykyheprean verryttelykurssilla on kaksi päätarkoitusta: toisaalta parantaa opiskelijan kielentuntemusta laajentamalla hänen sanavarastoaan ja keskusteluvalmiuttaan, ja toisaalta antaa opiskelijalle yleistietoa suomalaisesta kirjallisuudesta sellaisena kuin se kuvastuu nykyisraelilaisen lukijakunnan silmin. Kurssin aikana opiskelijat tutustuvat syvällisemmin nykyheprean kielioppiin ja sanavarastoon mm. lukemalla hepreaksi käännettyä suomalaista kirjallisuutta. Luetaan läpi mm. neljän suomalaisen runoilijan ja neljän suomalaisen kirjailijan kirjakansien hepreankieliset tekstit ja tarkastetaan näytteitä heidän tuotannostaan. Kurssin puitteissa tehdään sekä suullisia että kirjallisia harjoituksia luokassa opituista kieliopillisista rakenteista ja sanavarastosta.

Lähtötaso: Vähintään Helsingin seudun kesäyliopiston nykyheprean perus- ja jatkokurssin suorittaminen loppuun tai vastaavat taidot. Huom! Raamatun heprean kurssin suorittaminen perehtymättä nykyheprean rakenteeseen ja sanastoon ei sinänsä anna valmiutta osallistumiseen verryttelykurssille.

Opetuskielet: suomi ja heprea

Materiaali: Opettajan oma materiaali, joka sisältyy kurssin hintaan.

Kesto: 32 t