Nykyheprean intensiivinen peruskurssi

Aika: 3.5.–1.6. ma–to klo 16.30–19.45

Sisältö: Nykyheprea on luoteisseemiläinen kieli, jolla on pitkät juuret Raamatun hepreassa, ja joka on saanut vaikutteita Euroopan nykykielistä. Nykyheprea on Israelin valtion virallinen kieli ja sitä myös käytetään joissakin juutalaisyhteisöissä Israelin ulkopuolella. Elävänä kielenä nykyheprealla on rikas ja elinvoimainen kirjallisuus ja se on Israelissa käytössä kaikilla tieteen ja taiteen aloilla. Kurssin puitteissa opiskelijat tutustuvat nykyhepreassa käytettävään aakkostoon sekä kielen äänneopin, muoto-opin, lauseopin ja sanavaraston perusseikkoihin.

Lähtötaso:

Materiaali: Opettajan oma materiaali, joka sisältyy kurssin hintaan. 

Kesto: 40 t