Nykyheprean intensiivinen jatkokurssi

Aika: 5.-29.6. ma-to klo 16.30-19.45

Sisältö: Nykyheprean intensiivinen jatkokurssi perehdyttää opiskelijat syvällisemmin kielen äänneoppiin, muoto-oppiin, lauseoppiin ja sanavarastoon. Teemme harjoituksia ja verryttelemme alkeiskurssin sanastoa ja rakenteita. Jatkokurssi lisää tietoutta kielestä ja sen historiasta. Kurssin käytyään opiskelija voi jotakuinkin pärjätä arkipäivän tilanteissa heprean kielellä.

Lähtötaso: Vähintään nykyheprean intensiivisen peruskurssin taidot tai muualta hankitut vastaavat taidot. Huom. Raamatun heprean kurssin suorittaminen perehtymättä nykyheprean rakenteeseen ja sanastoon ei sinänsä anna valmiutta osallistumiseen jatkokurssille.

Materiaali: Opettajan oma materiaali, joka sisältyy kurssin hintaan

Kesto: 40 t