Espanjan jatkokurssi 3, 3 op

Aika: 15.9.-1.12. to klo 18.30–20.00 & 17.1.-4.4.2023 ti klo 18.30–20.00
Huom. ei opetusta syyslomalla (17.10-23.10) eikä talvilomalla (20.2.-24.2.2023)
Loppukoe viimeisellä kerralla.
Uusinta: ti 2.5.2023 klo 17.00-18.30 (Huom: ilmoittautumiset opettajalle viimeistään 10 päivää ennen koetta.)

Järjestetään etäopetuksena Zoom -alustalla. Etäopetukseen tarvitset tietokoneen tai mobiililaitteen nettiyhteydellä ja äänentoistolla sekä kuulokkeet (esim. puhelimen kuulokkeet).

Sisältö: Kurssin käytyään opiskelija ymmärtää espanjankielistä puhetta ja tekstejä yhteiskunnallisista ja ajankohtaisista aiheista, osaa viestiä muodollisissa ja epämuodollisissa kohdekielisissä tilanteissa kirjallisesti ja suullisesti sekä osaa käyttää verbien eri aikamuotoja subjunktiivissa ja indikatiivissa. Aihepiirit: toiminen akateemisessa ympäristössä, työelämässä ja vapaa-ajalla, terveys, ympäristö, kestävä kehitys, yhteiskunta, menneisyys, nykyhetki ja tulevaisuuden visiot.  

Opetuskieli: Tässä ryhmässä pääosin espanja

Lähtötaso: A2. Osallistuminen edellyttää kesäyliopiston jatkokurssin 2 tai muutoin hankittuja vastaavia taitoja espanjan kielessä.  

Oppimateriaali: Intke-Hernández–Kontturi–Kuokkanen-Kekki–Palmujoki, ¡Avanzamos! (2020) 

Korvaavuus: Espanjan jatkokurssi 3, KK-ESP206 (Helsingin yliopisto) , edellyttää 75 % läsnäoloa ja hyväksytysti suoritettua loppukoetta.

Arvosteluasteikko: hyv-hyl

Suoritusmerkinnät: Suoritusmerkintä edellyttää kirjautumista Helsingin yliopiston Sisu-järjestelmään tämän kurssin opiskelijaksi kurssin alkaessa (koskee myös HY:n opiskelijoita). Sisu-kirjautumisohjeet lähetetään kesäyliopistosta kurssin alkaessa ja   kirjautuminen tulee tehdä ohjeissa annettuun viimeiseen  ilmoittautumispäivään mennessä. Helsingin yliopiston opiskelijoille suoritetut opintopisteet kirjataan suoraan opintorekisteriin. Muut saavat opintosuoritusotteen Oma Opintopolku -palvelusta.

Kesto ja kurssimaksu: 44 t ja 100 € / 75 €. Hinta  sisältää Helsingin avoimen yliopiston opintomaksun, joka oikeuttaa  opinto-oikeuden ja suoritusmerkinnän saamiseen.