Espanjan alkeiskurssi 1 ryhmä E, 4 op

Aika: 6.9.–11.10. ti ja to klo 17.00–20.15 ja 13.10. tklo 17.00 -18.45
Loppukoe 25.10. ti klo 17.00 -18.30
Uusinta: 21.11. ma klo 17.00-18.30 (HUOM: ilmoittautumiset opettajalle viimeistään 10 päivää ennen koetta)

Opetuskerrat järjestetään etäopetuksena Google Meet -alustalla. Etäopetukseen tarvitset tietokoneen tai mobiililaitteen nettiyhteydellä ja äänentoistolla sekä kuulokkeet (esim. puhelimen kuulokkeet).

Sisältö: Opitaan kielen perusasioita mm. kertomaan itsestä, perheestä ja harrastuksista sekä asioimaan ravintolassa; kielioppiasioista mm. olla-verbit, indikatiivin preesens.

Kirjat: Kontturi, Kuokkanen-Kekki, Palmujoki: Español uno (13. tai uudempi laitos), kpl 1-8.  

Lähtötaso: -

Arvosteluasteikko: hyv-hyl


ESPANJAN ALKEISKURSSIT:

Alkeiskurssi 1 ja alkeiskurssi 2 muodostavat yhdessä kokonaisuuden, jolla opitaan espanjan kielen perusrakenteet ja keskeisin käyttösanasto. Lisäksi tehdään helpohkoja keskustelu- ja kuunteluharjoituksia. Kurssit ovat erittäin intensiivisiä, joten kotitehtävien tekemiseen kannattaa varata aikaa. 

Korvaavuus: Alkeiskurssi 1 vastaa kielikeskuksen  espanjan alkeiskurssia 1 (KK-ESP001) ja alkeiskurssi 2 vastaa espanjan  alkeiskurssia 2 (KK-ESP101) (Helsingin yliopisto). Hyväksytty suoritus  edellyttää 75 % läsnäoloa sekä hyväksyttyä loppukoetta.

Suoritusmerkinnät: Suoritusmerkintä edellyttää   kirjautumista Helsingin yliopiston Sisu-järjestelmään tämän kurssin   opiskelijaksi kurssin alkaessa (koskee myös HY:n opiskelijoita).   Sisu-kirjautumisohjeet lähetetään kesäyliopistosta kurssin alkaessa ja   kirjautuminen tulee tehdä ohjeissa annettuun viimeiseen   ilmoittautumispäivään mennessä. Helsingin yliopiston opiskelijoille  suoritetut opintopisteet kirjataan suoraan opintorekisteriin. Muut   saavat opintosuoritusotteen Oma Opintopolku -palvelusta.


Kesto ja kurssimaksu: 48 t, 110 € / 85 € Hinta sisältää  Helsingin avoimen yliopiston opintomaksun.