¡Ahora hablamos!

Aika: 1.6.-15.6.2023 ma-to klo 14.00-16.30

Sisältö ja tavoite: Kurssilla harjoitellaan puhumista siten, että puheeseen kuuluvat sanonnat ja ilmaisutavat tulevat tutuiksi, ja osallistujista tuntuu luontevalta ilmaista itseään espanjaksi. Käsitellään ja aktivoidaan aiemmilla kursseilla tutuiksi tulleita, jokapäiväisiä aihepiirejä ja rakenteita. Kielioppia kerrataan tarpeen mukaan. Tavoitteena on saada opitut kielioppitiedot sovellettua suulliseksi taidoksi.

Edeltävät opinnot: Kesäyliopiston jatkokurssit 1 ja 2 tai vastaavat taidot.
Lähtötaso: A2
Materiaali: Jaetaan kurssilla


Asiasanat: espanjan kieli, espanjan kieliset sanonnat, espanjan kieliset ilmaisutavat