Kielioppi ja kuuntelutaidot kuntoon, jatkokurssi – Englantia verkossa 2

Aika: 22.8.2023-19.9.2023 

Kurssin sisältöKurssilla syvennät englannin kielen kielioppirakenteita, joiden avulla pystyt ilmaisemaan itseäsi monipuolisemmin ja kehität kuuntelutaitoa keskitasolla. Kurssin aiheet: tulevaisuuden muodot, relatiivilauseet, lauseenvastikkeet, kysymysten ja sanomisen raportointi, sidesanat lauseita yhdistämässä, substantiivit, verbit, pronominit, adverbit, paljoussanat ja lisäksi harjoitellaan sitä miten tekijä vaikuttaa verbin muotoon. Kurssi etenee viikoittaisen aiheen mukaan, joka sisältää opetusmateriaalin, opetuksen suomeksi ja verkkotehtäviä. Opettajalle palautetaan viikoittain omia lauseita sisältävä kirjallinen harjoitustehtävä, josta saat palautteen. Kurssin keskustelualueella on mahdollista kysyä tehtävistä ja kieliopista.

Kurssin toteutusKurssi toteutetaan kokonaan verkko-opintoina, jota varten osallistuja tarvitsee Internet-yhteyden, selaimen (Firefox) ja perustaidot selaimen käytöstä sekä kirjautumisesta käyttäjätunnuksella järjestelmään. Käyttäjätunnus verkkoympäristöön lähetetään sähköpostitse kurssin alkamispäivänä.Kurssilla ei ole verkkotapaamisia, vaan voit opiskella oman aikataulusi mukaan.

Lähtötaso: B1/B2