Academic and Professional English 2, 2 op

Aika: 12.6.2022 ma klo 10.00-16.00

13.6.–15.6.2022 ti–to klo 9.00–15.00

Sisältö: Opintojaksolla harjoitellaan oman tieteenalan ja työtehtävien suullista ja kirjallista viestintää englanniksi, kartutetaan oman alan sanastoa sekä harjoitellaan ja pidetään omaan alaan liittyvä suullinen esitys. Opintojaksolla kirjoitetaan myös omaan alaan liittyvä kirjallinen työ.

Kurssin käytyään opiskelija osaa: 

  • Keskustella englanniksi omaan alaansa liittyvistä aiheista
  • Soveltaa kulttuurienvälisen viestinnän taitoja sekä englannin kielen konventioita keskusteluissa, esitelmissä ja muissa suullisissa tehtävissä
  • Kirjoittaa omaan alaansa liittyviä tekstejä riittävällä sujuvuudella
  • Valmistaa ja pitää selkeän esitelmän omaan alaansa liittyvästä aiheesta
  • Antaa ja vastaanottaa rakentavaa palautetta ja kehittää taitojaan annetun palautteen perusteella
  • Työskennellä itsenäisesti ja ryhmässä sekä arvioida omaa oppimistaan.

Suoritustapa: Lähiopetus 24t. Aktiivinen osallistuminen opetukseen. Kurssilla on kirjallisia yksilö- ja ryhmätehtäviä ja keskusteluita, sekä itsenäistä työskentelyä. Läsnäolovelvollisuus kontaktiopetuksessa on vähintään 80%.

Lähtötaso: B2 (lukion A-englanti)

Arviointi: HYV/HYL

Kirjallisuus: Opettajan jakama aineisto ja verkkomateriaali

Opetuskieli: englanti

Korvaavuus: 2 op, Itä-Suomen yliopiston kielikeskus. Muualla opiskelevien tulee varmistaa korvaavuus omasta korkeakoulustaan.