Academic and Professional English 2, 2 op

Aika: 10.6.2024 ma klo 10.00-16.00
11.6.-13.6.2024 ti-to klo 9.00-15.00 

Sisältö: Opintojaksolla harjoitellaan oman tieteenalan ja työtehtävien suullista ja kirjallista viestintää englanniksi, kartutetaan oman alan sanastoa sekä harjoitellaan ja pidetään omaan alaan liittyvä suullinen esitys. Opintojaksolla kirjoitetaan myös omaan alaan liittyvä kirjallinen työ.

Kurssin käytyään opiskelija osaa: 

 • Keskustella englanniksi omaan alaansa liittyvistä aiheista
 • Soveltaa kulttuurienvälisen viestinnän taitoja sekä englannin kielen konventioita keskusteluissa, esitelmissä ja muissa suullisissa tehtävissä
 • Kirjoittaa omaan alaansa liittyviä tekstejä riittävällä sujuvuudella
 • Valmistaa ja pitää selkeän esitelmän omaan alaansa liittyvästä aiheesta
 • Antaa ja vastaanottaa rakentavaa palautetta ja kehittää taitojaan annetun palautteen perusteella
 • Työskennellä itsenäisesti ja ryhmässä sekä arvioida omaa oppimistaan.

Suoritustapa: Lähiopetus 24t. Aktiivinen osallistuminen opetukseen. Kurssilla on kirjallisia yksilö- ja ryhmätehtäviä ja keskusteluita, sekä itsenäistä työskentelyä. Läsnäolovelvollisuus kontaktiopetuksessa on vähintään 80%.

Contents: The course practices oral and written communication in one's own field of study and work tasks in English, increases the vocabulary of one's own field, and practices and gives an oral presentation related to one's own field. The course also includes written work related to one's own field.

The student can/is able to:

 • Discuss topics related to their field in English
 • Apply intercultural communication skills as well as English language conventions in discussions, presentations and other oral assignments
 • Write texts related to their field with sufficient fluency
 • Prepare and give a clear presentation on a topic related to their field
 • Give and receive constructive feedback and develop their skills based on the feedback provided
 • Work independently and in a group and evaluate their own learning.

Study methods: Contact teaching 24 h. The student is required actively participate in teaching which can be for all the group or in small groups, contact teaching, in which the student must participate in the manner specified by the teacher. The course includes, for example, written individual and group assignments and discussions.

Lähtötaso / Prerequisites: B2 (lukion A-englanti) / European Reference Framework (CEFR) Level B2 (High School A-English)

Arviointi / Evaluation: HYV/HYL

Kirjallisuus / Learning material: Opettajan jakama aineisto ja verkkomateriaali / Material and online material provided by the teacher

Opetuskieli: englanti

Korvaavuus: 2 op, Itä-Suomen yliopiston kielikeskus. Muualla opiskelevien tulee varmistaa korvaavuus omasta korkeakoulustaan.

Hinta / Price: 138 euroa (josta Itä-Suomen avoimen yliopiston osuus 8 euroa maksetaan erikseen Itä-Suomen avoimen yliopistolle)

Huom! Koska kurssi järjestetään Itä-Suomen yliopiston opintovaatimusten mukaisesti, tulee opiskelijoiden myös ilmoittautua Itä-Suomen yliopiston Avoimen yliopiston opiskelijaksi tämän kurssin osalta. Osallistujat saavat ohjeet ilmoittautumiseen erikseen ennen kurssin alkua.

Kurssin aikataulu:
 • Ma 10.06.2024 10:00-16:00 Lähiopetus (paikka ilmoitetaan myöhemmin)
 • Ti 11.06.2024 09:00-15:00 Lähiopetus (paikka ilmoitetaan myöhemmin)
 • Ke 12.06.2024 09:00-15:00 Lähiopetus (paikka ilmoitetaan myöhemmin)
 • To 13.06.2024 09:00-15:00 Lähiopetus (paikka ilmoitetaan myöhemmin)
Lisää kurssi omaan kalenteriisi