Tutoriaali (kirjallisuus), 5 op, lv. 2024–25

Aika: 10.9.–10.12.2043 tiistaisin
A-ryhmä klo 17.00–18.30
(B-ryhmä tarvittaessa 18.45–20.15)

HUOM. Kurssille voivat osallistua vain englannin perusopintokokonaisuuteen hyväksytyt.

Tavoite ja sisältö: 
Hyväksytysti suoritetun opintojakson jälkeen

  • olet omaksunut kirjallisuuden analysoimisessa tarvittavan terminologian ja taidot
  • osaat keskustella ja kirjoittaa erilaisista englanninkielisistä kirjallisista teksteistä (runous, proosa, näytelmäkirjallisuus)
  • osaat pitää suullisia esityksiä englanniksi
  • osaat antaa ja ottaa vastaan rakentavaa palautetta vertaisiltasi.

Suoritustapa: Säännöllinen osallistuminen luennoille ja ryhmäopetukseen (28 t, enintään kahden opetuskerran poissaolo), tehtävät ja essee.

Huomaa, että Helsingin yliopiston linjauksen mukaisesti poissaoloihin lasketaan kaikki poissaolot, myös sairastumisen vuoksi tapahtuvat. Suosittelemme vahvasti, että samaan aikaan näiden opintojen suorittamisen kanssa opiskelija ei ottaisi runsaasti muita opintoja, iltatöitä tai lomamatkoja yms.

 

 

 

Kuuluu kokonaisuuteen: